Følg kreds32 på den nye hjemmeside
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 32 Ringkøbing.

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.30, på kredsens adresse:

Herningvej 139, 6950 Ringkøbing

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Valg af 2 stemmetællere.

Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU).

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

Indkomne forslag.


A: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Næst Formand på valg.
Kasserer på valg.
KredsSekretær på valg.
B: Valg af 2 suppleanter
C: Valg af revisor
D: Valg af revisorsuppleant
E: Valg af 3 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Pr mail kennel@karsbaek.dk
Alle er velkomne, men kun medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark er stemmeberettigede og valgbare. Gyldigt medlemsbevis forevises ved indgangen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kreds 32
 
 
Tilykke Mai med en flot IPO I prøve

FCI WORKING Commission: Møde 11-12 marts 2017 om diskussion om og godkendelse af ændringer i IPO programmet pr 1/1 2019. Kræver godkendelse af FCI`s ledelse før det evt kan træde i kraft pr 1/1 2019. Skal gerne bevare IPO-programmernes evne til at teste hundenes temperament arbejdsevne som del af bedømmelse af hundenes avlsegnethedsbedømmelse. Dommere varskoes mindst 6 mdr før ikrafttræden, og ændringsforslagene kræver ikke store ændringer i hundeførernes træning. Nedenstående er en forsimplet oversigt over ændringer, hvis de endelig godkendes af FCI`s ledelsr før 1/1 2019.

Kommentar Efter 1/1 2019
1 Navn Nuværende navn: IPO IGP ( International Gebrauchshund Prüfung
2 BH (FP) Kortere lydighedsmønster. Stadig med og uden line
3 Spor IPO 1 og 2: 2 genstande. IPO 3: 3 genstande IGP 1+2+3: 3 genstande à 7 points
4 FH, FH1 og IPO FH Næsten ingen ændringer
5 Apport på jord Kast ca 10 meter
Flugtspring Uændret højde-bevægelig overkant-Hf-startsted minimum 4 m.
Klatrespring Uændret højde.Hf-startsted minimum 4 m.
Fremadsendelse Klarere defineret pointgivning
6 Klatrespring IGP1: Indkald uden apport over klatrespring. IGP2+3: næsten uændrede
7 Gruppe C
Små forandringer for både IGP1+2+3. Mest for IGP 1. Stokkeslag er stadig inkluderet
8 Rondering IPG1: Direkte til skjul 6
Sidetransport/Transport IGP1: må påsætte line, under sidetransport/Transport
9 Rygtransport
IGP2: intet overfald efter rygtransport, men ekstra overfald uden stokkeslag efter modprøve som i IGP3
10 Modprøve
IGP2: ekstra overfald som i IGP3. IGP 1+2: Fig. bliver stående til modprøve ( ej gå til skjul 6)-HF går 30 meter (IGP1) eller 40meter (IGP2) ned ad midterlinjen.
11 IGP3 IPO3 ≈ IGP3
12 Andet
IPO-V Intet forsvarsarbejde
FPr 1+2+3 Kun spor Kan tilbydes
UPr 1+2+3 Kun lydighed Kan tilbydes
BgH 1+2+3 Lydighed plus apport, fremadsendels og lign. Kan tilbydes
Apr 1+2+3 Lydighed og forsvar Kan tilbydes
ZTP En form for avlsgodkendelsestest Kan tilbydes
Dette skulle mere eller mindre være de ændringer der evt kommer til og træde i kraft fra 1/1 2019
KILDE: Martin Knudsens facebookopslag på Schæferhundeklubbens profil pr 2/5 201
 
Resultater fra prøver er opdateret.
Har du nogen som ikke er aflagt i kreds 32
så skriv til kf@joinlife.dk

Resultater fra udstillinger er opdateret.
Har du nogen som ikke er med
så skriv til kf@joinlife.dk
 
Billeder fra Lydighedskonkurrancen ses her
 

 

SIDSTE NYT

 
 
  
Se billeder fra årets Pinseskue
på facebook Tryk her
 
© Copyright Kreds 32 Schæferhunde Klubben i Ringkøbing | Herningvej 139, 6950 Ringkøbing