Bestyrelsesmøde.
Sted:              Skovvej 3, 6990 Ulfborg.
Dato og tid:  10-7, 2019, kl 18.30

Mulige deltagere 
Jeppe Mark (JM), Karsten Højhus (KH), Tom Pedersen (TP), Anne-Mette Pedersen(AMP), Karl Frost (KF) + 1 suppleant: Peter Svendsen (PS)
 1. Postkassen
 2. Siden sidst
  1. Medlemsmødet d. 1-7, 2019
  2. Flere bemærkninger om medlemmer der ikke har fået sms om medlemsmødet d. 1-7, 2019
 3. Fremtidig figurant i kreds 32
 4. Træner til Færdselsholdet
 5. Bestyrelsens fremadrettede arbejde
  1. Repræsentantskabsmøde, Bjarne deltager
 6. Kassererens arbejde – retningslinjer for betaling af udlæg til kredsen indkøb af øl, vand og kaffe.
 7.  Godkendelse af dagens referat
 8. Evt.
 
 
MVH Mette
 
Referat
Alle deltager

1.Postkassen Brev fra medlem behandlet
2. Medlemsmøde efter medlemsmødet modtog bestyrelsen 3 breve som er behandlet og som bestyrelsen svarer på, bestyrelsen har også i samme ombæring valg at indberette et medlem af Kreds 32
3. Figurant listen er revideret
4. Der indkaldes til møde angående ny træningsform d. Første træningsdag efter ferien 5.8.2019 kl 18.45
5. Bestyrelsen fremtidige arbejde, herunder træning og kurser, ved repræsentantskab deltager Bjarne og Tom. Bestyrelsen har vedtaget at være sponsor ved HAS
6. Fremtidig indkøb af kaffe, vand og øl koordineres af Tom
 
Referatet er godkendt
Næste bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  14.8.2019, kl 18.30


 
 

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  20/6-2019, kl 18.30 ( flyttet fra 19/6 )

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende : MP JM ( arbejde ) KHJ (syg)

Dagsorden/referat
 1. Postkassen
 2. TP   Sommerfest
 3. TP   Pinseskue
 4. KF   Universalweekend
 5. TP    Kassererens arbejde. 
 6. BL   Bestyrelsesmøder fremadrettet
 7.        Godkendelse af dagens referat
 
 
1        Postkassen tøm Forslag om ryger tømmer askebæger, så vi opfordre ryger til at hjælpe med at tømme.
2        Helle sørger for mad og hygge.
           Helle tager også julefrokost 7.12
3        Pinseskue opgøres til medlemsmøde d. 1.7
4        Weekender er planlagt og klar
5        Kasernes arbejde drøftet
6        Ikke behandlet
7        Referatet er godkendt.
 
 
Evt.
                     
Næste møde  Ikke aftalt
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:           
 

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  29/5-2019, kl 18.30

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende :

Dagsorden/referat
1        Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2        Postkassen
3                   BL  Procedure for referat af bestyrelsesmøder
4                   BL  Hjemmeside, Facebook og SMS via Conventus
5                   BL  Pladsregler
6                   BL  Redegørelse for ejerforhold for kredsens træningsplads
7                   TP  Tovholder til penge/byttepenge til pinseskue
8                   TP  Indkøb til Schæferhundeklubben ( klubbens hævekort )
 
 
Evt.
                     
 
 
 1. Godkendt
 2. Tømt (Tom)
 3. Referat godkendes på hver møde
 4. Hemmeside er officiel nyhed Facebok bruges som info, SMS udsendes over conventus i begrænset ord
 5. Pladsregler gennem gået
 6. BL orienterede
 7. Tom sørger for veksel penge
 8. Hævekort bruges så vidt mulig
 
Næste møde 20.6.2019
Sted:Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  8. maj 2019 kl 18.30

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende :

Dagsorden/referat
1        Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2        Postkassen
3                   PS                Hjemmeside drøftes ( bilag fra BL )
4                   BL                Medlemsliste gennemgås ( bilag )
5                   PS                Et lille skjul på stor bane til fremadsendelse                                                               
6                  JM                Sætte sponsorernes firmalogo på hjemmesiden, evt. skilte på muren ved køkkenvinduet                                                       
7                  JM                Flytning af skjul på stor bane                                                                                          
8                  BL                Conventus – SMS/Beskeder. 120kr/år i abonnement: 1 kort SMS 0,35kr. De fleste SMS i 2018 1,05kr.                                                               ”Længden har betydning!”                                                                                                 
9                  BL               Bimåler til udendørs strøm.                                                                                         
10                TP                 Sommerfest efter kredsmesterskab                                                                           
11                BL                 ”Rejsegilde” m.m.                                                                                                          
12                 PS                 Pinseskue – budget                                                                                                         
13                KF                 Sponsorer til klubhusrenovering                                                                                                                                            
14                BL                 Dato for medlemsmøde   
 
 1. Godkendt
 2. Postkassen tom
 3. Hjemmesiden har været ned men det var go minisite der havde problemer
 4. Medlemslisten er på hjemmesiden med kode
 5. Peter opsætter skjul til fremad sendelse
 6.  Sponsor i klubhus ok efter aftale                                                             
 7. KH finder ud af at flytte skjul
 8. BL og TP udsender korte beskeder
 9. BL skriver forbrug op på en seddel i kantinen
 10. TP arbejder på sommerfest d. 22.6
 11. Rejsegilde, på medlemsmøde.
 12. Pinseskue, køres af Frank J
 13. Er sat ind på hjemmesiden
 14. Medlemsmøde d. 27.5 kl. 19.30 i klubhuset
   Evt.
                     
 
Næste møde  29.5.2019
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:            18.30


 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  

Mulige deltagere 
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende :KH

Dagsorden/referat
1                                         Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2                                         Postkassen
3                   BL                 Endelig udformning af regler for refundering af udgifter ( bilag )                     
4                   KF                 ( KH er fraværende ) Vejen ved midterbanen + dræn
5                   TP,BL Repræsentantskabsmøde – kort omtale
6                   JM                Status på klubhusreparation
7                   MP               Status på køkkenordning – herunder kalenderen
8                   BL                 Emner til næste medlemsmøde(bilag) – dato for dette møde?
9                   BL                 Fælde popler(ammetræer) i forskellige læhegn ( Tom Thomsen )
10                 PS                 Procedure ved medlemsafholdt kursus
11                 TP                 Indkøb til køkken
12                 TP                 Bimåler til udendørs strøm
13                 BL                 Conventus – kort orientering ved TP ( herunder lokaletilskud ) 
14                 BL                 Grisecup BL har talt med 2 mulige bedømmer(e) til grisecup. 
De kontakter BL, når kalenderen er konsulteret, for dato.
15                 BL                 Mobillos ( Schæferhundeklubbens medlemssystem ) – kort orientering 
16                 KF                 Hjemmesidestruktur drøftes 
 
 
1                   Referat godkendt
2                   Intet i postkassen
3                   Regler for refundering, tilrettet
4                   KF orienteret 
5                   BL orienteret
6                   TP finder udendørs lamper, Niclas flytter strøm kontakt, BL, PØ, FJ, og Niclas laver                     inddækning ved vinduer
7                   Mette har talt med Jeanette, Karin. Køkken ordning diskuteres
8                   BL opfordre til mere struktur og orientering fra de forskellige bestyrelses medlemme
                      KF orientere om hjemmeside på medlems møde
                      Dato for medlems møde, mandag d. 15.4
9                   Tom Thomsen fælder popler og får træet, grene samler til sankthans bål
10                 Kursus aftales fra gang til gang.
11                 BL undersøger priser
12                 Bi måler opsættes så vi kan registrere banelys forbrug
13                 Udgået konto i Conventus omdøbes til UDGÅET                                          
14                 Grisecup BL har forespurgt to mulige
15                 Det er på nuværende 88 medlemmer BL har liste over 
Gennemgang på næste møde om opfølgning på ikke medlemmer
16                 Hjemmesidestruktur drøftes på næste mød
 
 
Evt.
                      
 
Næste møde  8.5.2019
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:            18.30
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  Onsdag 13/3-2019 kl 18.30 

Mulige deltagere 
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)
+ 2 suppleanter
Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Dagsorden/referat
1        Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2        Postkassen                                                                                                                                               
3        KF     Kørsel og diæter for træner, best osv.     ( bilag”Refundering af udgifter”BL  )
4        BL    Medlemskab af Hovedklub, forsikringeri f.h.t. træning ( Bilag ”fra gældende bestemmelser” BL )                                                                                                                                                                                                            
5        BL     Kontaktpersoner til udvalg –skal bruges ved henvendelser til udvalg.                                     
6        BL     Fra formandsmøde 3/3-2019                                                                                                                                                          
7        BL      Repræsentantskabsmøde 16/3-2019
 • Se dagsorden, kandidater, indkomne forslag og regnskab påSHKD´s hjemmeside                                                                                                                                                                                                            
8       KH      Jeg har en pris påferromel, kalk og npk gødning.
                   Det bliver 9100kr Inc. Moms
                   Vi skal finde ud af om det er noget vi skal.                                                                                              
 
Evt.    TP      Orientering om Telenor
                      BL                 Kredsens hjemmeside –se efter forbedringsmuligheder til næste møde                     
                      
Fraværende :
Tom


1. Godkendt
2. Postkassen var tom
3. Bjarne har lavet udkast, som blev vedtaget, BL undersøger kurser og refusion                         
4.Preben orienteres af BL om nyt tiltag vedrørende indskrivning af nye i kreds 32
5. BL laver liste med kontakt personer, som hænges op i klubhuset
6. Orientering fra BL
7. BL orientere
8.  Jeppe undersøger pris påleje af mosrive 

Næste møde d. 10.4.2019
Sted: Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Tid:    18.30    
 
 
 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 27 februar 2019 Kl.18:30.

Mulige deltagere 
Bjarne Lauridsen BL, Jeppe Mark JM, Karsten Højhus KH, Tom Pedersen TP
Karl Frost KF + 2 suppleanter, Anne-Mette Pedersen MP, Peter Svendsen PS

Fraværende JM

Dagsorden/referat
1        Referat fra 9/2-2019
2        Postkassen
3  KF  Gødning og kalk til græs arealerne                                                             
4  KF  Betaling af ærmeovertræk                                                                           
5  KF  Dato på medlemsmøde                                                                               
6  BL  Status på organisationsplan                                                                        
7 BL Status på rep. af klubhus udvendigt                                                            
          Tilbud på materialeforbrug på knap 15000kr Se tilsendt bilag
8  BL  "Fryseropfyld". Bestyrelsen som det gode eksempel!!!!!!!                   
9  BL   Kontaktpersoner fra bestyrelsen til flg udvalg                                    
 • Vedligehold/rengøring af klubhus         : JM
 • Køkken/indkøb køkken                        :
 • Festudvalg                                         :
 • Indskrivning                                       :
 • Sponsorater                                       :
 • Græs og vej                                       :
 • Lydighedskonkurrence                         : JM
 • Grisecup                                            : BL
 • Pinseskue                                          : BL
 • Vedligehold af bane, spring m.m.  :                   
9 A   BL    Nøglepersoner – liste over udleverede nøgler                                                                                        
10  MP  En anderledes ”balancedims” på hvalpebanen                                 
11  PS    Våbentilladelse  
12  BL    Spiritusbevilling  ved Pinseskuet                                                                                    
13  BL   Danmarks hund i kreds 32
 
 
Næste møde:                  2019 kl.  

 
 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 27 februar 2019 Kl.18:30.

Mulige deltagere 
Bjarne Lauridsen BL, Jeppe Mark JM, Karsten Højhus KH, Tom Pedersen TP
Karl Frost KF + 2 suppleanter, Anne-Mette Pedersen MP, Peter Svendsen PS

Fraværende JM - PS


1 Referat fra 9.2 godkendt
2 Intet i postkassen
3 KH finder priser (pris side 3000,-) og sætter i gang
4 Ærmeovertræk uddeles ifølge aftale med KF
5 Medlemsmøde d. 9.3.2019 klokken 14.30 
6 Status på organisationsplan. BL har lavet super oplæg                                                                       
7 Klubhus sættes nyt beklædning på hele vejen rundt, pris anslået til 15000,- + ca 5000,- til lægter osv.
8 MP laver oplæg til medlemsmøde og fryseropfyld
9 BL   Kontaktpersoner fra bestyrelsen til flg udvalg                                     
 • Vedligehold/rengøring af klubhus    : JM
 • Køkken/indkøb køkken                   : MP
 • Festudvalg                                    : TP
 • Indskrivning                                  : TP
 • Sponsorater                                   : BL
 • Græs og vej                                   : KH
 • Vedligehold af bane, spring m.m.      : KH
 • Lydighedskonkurrence                     : JM
 • Grisecup                                         : BL
 • Pinseskue                                       : BL
9A Nøgler tages op på næste møde
10 Jeppe skaffer dæk og plade efter aftale med MP og KH
11 Våbentilladelse er under udarbejdelse
12 Der søges Lejlighedstilladelse ved Pinseskuet
13 Danmarks hund undersøges af Gordon  
 
EVT.
Hjerterstarter kursus kommer senere
 
Næste møde:  13.3.2019 kl.  18.30
Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
                                                               
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 9 februar 2019 Kl.12:00.

Deltager Bestyrelse 
Bjarne Lauridsen BL
Jeppe Mark JM
Karsten Højhus KH
Tom Pedersen TP
Karl Frost KF
 
+ 2 suppleanter
Anne-Mette Pedersen MP
Peter Svendsen PS

Fraværende
Alle deltager.

Dagsorden/referat
1 Referat fra bestyrelsesmøde 6/2-2019
2 Postkassen tømmes
3  BL Struktur/opgavefordeling fra 6.2
4 TP Hjertestarterkonto  fra 6.2
5 TP Jeg vil gerne have en liste over medlemmer af hovedklub fra 6.2
6  TP Hjertestarterkursus fra 6.2
7 TP Våbentilladelse og spiritusbevilling fra 6.2
8 KF Se Karls regnskabsprogram - evt erstatte Conventus
9 BL Skelnen : kontingent/træningsgebyr på hjemmeside mangler lidt
10 BL BRK-udvalgets møde om træningshold og –tider
11 BL Evt optagelse af lån til klubhusvedligehold

1 Referat er godkendt
2 Postkassen er tom
3 BL Der arbejdes videre på struktur/opgavefordeling 
4 Oprette konto på 1500,- til hjertestarter vedligehold
5  BL TP  konfererer 
6 TP finder dato en lørdag tilmelding på medlemsmøde
7 Våbentilladelse PS sørger for evt. ny BL undersøger spiritusbevilling 
8 TP Undersøge: hvad kommune skal bruge ved ansøgning om lokaletilskud.
   Er Conventus et krav KF arbejder videre med udkast
9 Er tilrettet
10 KF finder dato for BHU møde om træningshold og –tider
11 Evt optagelse af lån til klubhusvedligehold vedtaget dog ikke med BL accept 
 
EVT.
MP overtage hvalpehold når vi går over til sommertid hvis det passer med arbejde

Næste møde 27.2.2019 kl. 18.30 
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
 

Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 6 februar 2019 Kl.18:30.

Deltager Bestyrelse + 2 suppleanter

Fraværende
Alle deltager.

Dagsorden/referat

 

1 Referat fra generalforsamling
2 Køb af varer og materialer
3 Adgang til banelys
4 Nøgleliste
5 Struktur/opgavefordeling
6 Conventus
7 Visa kort
8. Mail adresser

1 Karl har lavet referat, mangler 10 års nåle og billede
2 Henning sørge for daglige indkøb.
   Figurant udstyr, matrialer til salg varer, tage op med BHU
3 Det er bslutte at bestyrelsen kan udlever nøgle ved forspørgsel
4 Bjarne laver nøgle liste
5 BHU drøfter træner for hvalpe Bjarne vil gerne sørge for grisecup 
   Jeppe tager lydigheds konkurrance 
   Udstillingstræning?
   Kulphus rengøring tages op på medlems møde og nye forspørges
   Bjarne sørger for opstilling til AK
   Lone søger sponsorer
   Vedlige hold af klubhus Per Ø og Tom Thomsen
   Køkken, Fryser opfydning, så det bliver hurtigere for kantine personale
   Veligehold af spring, plads osv. Mogens Høj
   Græs og vej Jens Horsbøl og Preben Nielsen
6 Karl forbereder ny regnskabsprogram
7 Kort diskuteret
8 Vi bruger egne mail adresser.

Næste møde 9.2.2019 kl. 12.00 
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.

 

Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Lørdag 26 januar 2019 Kl.10:00.
 
 
Godkendelse af sidste referat. 
Fraværende: Kassereren
 
Formanden.
 1. Postkassen: ris/ros tømmes.
 2. Gennem gang af regnskab 2019. 
 3. Indkøbt 4 stk. bidestyr. 
 4. Nøgler til klubhuset. 
 5. Jubilæums nåle 2 stk. 40 års nåle. 3 stk. 10 års nåle. 
 6. Stemmeberettigede:  Liste udskrives til generalforsamling. 
 7. Henning har afleveret Coop kort til brugsen. 
 8. Henning og Frank har stoppet indkøb af varer til kantinen. 
 9. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. 
 10. Vi har modtaget et indkommet forslag til generalforsamling.
 Kassereren:
 1. Indkøb af Komfur.
 2. Printning af regnskab til generalforsamling ca. 30 
 3. Master Card. 
 4. Evt.
Beslutning:
 1. Postkassen tom.
 
 1. Gennemgang regnskab: Bestyrelsen kan umiddelbart se, at der er for store udgifter i kantinen i forhold til indtægterne. Møder og kurser samt kontorhold bemærker man også.
 
 1. Der er indkøbt 4 stk. bidestyr hos ABCtil 450,- kr. pr. stk.
 
 1. Kassereren har ringet til kredsmedlemfor at høre, hvem der har udleveret nøgle til ham. medlemmet beder Tom tage sagen op med bestyrelsen, da Tom ikke mødte er sagen diskuteret uden Tom. Et andet medlem er ogsåblevet ringet op bl.a. vedr. stemmeret pågeneralforsamling. Stemmeret pågeneralforsamlingen gennemgås altid inden denne sættes i gang,
  
 1. Jubilæumsnåle i år:
M. Lumby og P.E. Hansen - 40 år
Sten Madsen, Helge Simonsen og Pia Rasmussen –10 år.
 
 1. Stemmeberettigede: Frank udskriver liste lige inden Generalforsamlingen.
 
 1. Henning har afleveret Coop kort til Brugsen til Frank: 
 
 1. Henning og Frank stopper alt indkøb af varer til kantinen.
 
 1. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt: Når man er bestyrelsesmedlem er man underlagt almindelig gældende regler for bestyrelsesarbejde herunder tavshedspligt samt hovedforeningens ”Etiske regler”.
 
 1. Vi har modtaget et indkommet forslag til generalforsamlingen: Forslaget blev gennemgået og videresendes til dirigenten.
 

 
 1. Indkøb af nyt komfur:Dette har ikke været behandlet påbestyrelsesmøde.
 
 1. Printning af regnskab:Kassereren sørger for dette.
 
 1. Master Card: Vi har bemærket, at Master Card med påklistret kode er lagt i en åben pengekasse i kantinen. Frank har kortet som afleveres pågeneralforsamlingen.
 
 1. Eventuelt: Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at den gamle bestyrelses navne mv. skal rettes pådiv bankoplysninger mv.
 
Næste møde
                                                              Bestyrelse møde.
                                         Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
                                         Torsdag 13 december 2018 Kl.18:00.           
Godkendelse af sidste referat.
Udsat til næste møde.
Formanden.
 1. Post kasse ris/ros tømmes.
 2. Stern rundt om klubhuset.
 3. Conventus.
 4. Kantine hjælper. Karin Simonsen og Vibeke vil gerne hjælpe engang i mellem.
 5. Har kredsen sat nogen alders begrænsning på bestyrelse medlemmer.
 6. Formanden deltager ved BHU møde den 28. november 2018 vedrørende prøver. (Universal sieger) Den blå skilt er fjernet hvorfor? Hvem har interesse i det?
 7. Stopper som træner efter den 31. januar 2019.
 8. Kåring den lørdag den 15. dec. (Kantine Karin S - Mathilde - Frank.) Brugsprøve 22 december.
 9. Medlemsmøde 5 januar 2019
 10. Bestyrelse medlemmer på valg. Nogen som ønsker genvalg.
 
 
Kassereren.
 1. Kontingent betaling bør sendes ud i den første uge af det nye år. Vi skal huske dem som ikke er medlem af kredsen skal betale 150 kr. mere.
 2. Førstehjælps kursus har der været nok info omkring mulighed for deltagelse.
 3. Madvarer i fryserne samt andre varer status til nytår først efter den 22. december.
 4. Regnskab for 2018.
 5. Regnskab før generalforsamling tid aftales med kredsrevisor. (Bjarne Lauridsen) Gebyr på manglende betaling af regning til Brejnholt.
 6. Kontrol af om der er rotter på bakken.
 
Evt.
 
Næste møde lørdag den 26. januar 2019 kl.10:00
 
Ad 1  
Postkassen blev åbnet og indehold 4 anonyme breve og ét navngivet. Brevene blev læst og taget til efterretning. Intet til referatet.
 
Ad 2
Stern rundt om klubhuset. Niklas og Jan har lovet at får den dækket ind, så der er beskyttet mod fygesne osv. I vinter.
 
Ad 3
Conventus. Frank har undersøgt grundlaget for opkrævning fra Conventus for brug af sms. Man meddeler at dette skyldes opkrævning fra teleselskaberne for benyttelse af net.
 
Ad 4
Den fremtidige bemanding i kantinen vil bestå af Karin Simonsen og Vibeke, som selvfølgelig gerne vil have den hjælp de overhovedet kan få. Mere herom under medlemsmødet.
 
Ad 5
Man konstaterer at der ingen aldersbegrænsning er. Det påpeges at en forening bør afspejle den medlemssammensætning der er aldersmæssigt. Der sker i øjeblikket en forhandling om ændringer i de kommunale tilskud, således at den ældre del af befolkningen kommer til at vægte mere i takt med den demografiske udvikling.
 
Ad 6
Formanden deltog ved BHU mødet 28.11.2018 vedrørende prøver (Universal sieger)
Frank og Lone ringer til Tyskland og prøver at få fat i reglerne ad den vej.  
Det blå skilt er fjernet. Hvem har interesse i det? Ingen kan give svaret på dette. Det er træs at folk bare piller ned og flytter skiltene uden at orientere eller spørge.
 
Ad 7
Frank meddeler at han stopper som træner med udgangen af januar måned 2019, hvilket nogle fandt meget uheldigt.
 
Ad 8
Forplejningen ved kåringen den 15. december varetages af Karin S, Mathilde og Frank
Der er bl.a. ægte ungarsk gullaschsuppe på menuen.
 
Ad 9.
Problemerne omkring bemandingen af kantinen. På medlemsmødet 5. januar 2019, forsøges spørgsmålet imødegået ved, at der først sendes en mail ud til alle og så følges den op med en ”husker” på Facebook. (Så vidt vides er det kun Susanne/Tom og Rie/Peter der ikke er på Facebook, så de får kun en mail fra Frank.
 
Ad 10.
Bestyrelsesmedlemmer på valg og ønsker nogen genvalg: Under de givne omstændigheder ønsker hverken Frank, Lone eller Erik at genopstille. Jens Christian er på nuværende tidspunkt uafklaret.
 
 
Kassereren:
Kontingent indbetalinger udsendes her i december og der sendes en reminder igen i januar.
Lone gjorde opmærksom på det uheldige i at sende opkrævninger ud på et tidspunkt, hvor man ikke aner om der er træner til Færdselsholdet. Der vil være folk som er afventende.
(det kan tilføjes her, at den første henvendelse allerede har været på det spørgsmål)
 
Ad 11
Førstehjælpskurser. Tom finder en ny dato til efter medlemsmødet, så der bliver en rimelig tid til tilmelding.
 
Ad 12
Efter den 22. december skal der laves en status over varebeholdning.
 
Ad 13.
De afsluttende rettelser der var til regnskabet 2017 er lavet, så alt er oplyst stemmer nu.
 
Ad 14
Tom aftaler selv en tid med Bjarne Lauersen vedr. revision af regnskab 2018
 
Ad 15
Gebyr vedr. Brejnholdt har Tom en aftale om. Vi har også et tilgodehavende, som man undersøger om de vil levere udhængsbrædder fragtfrit for.
 
Ad 16
Rotter på bakken. Tom tager kontakt til rottemanden.
 
Ad 17
Eventuelt. Det kan nu oplyses at der på MobilePay er indbetalt 54.519 kr. på 602 transaktioner i perioden fra april til dato, og det har vi betalt 451,50 kr. for i gebyr, hvilket må siges at være billigt.
 
Middag generalforsamlingen: stuvet hvidkål med pølser og rugbrød. Frank sørger for pølser og Lone laver hvidkålen. Det bliver så vores sidste hjælp i køkkenet.
 
Næste bestyrelsesmøde lørdag den 26. januar kl. 10.00

 
Bestyrelsesmøde
Herningvej 139, 6950 Ringkøbing
 
Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 18.00
 
Dagsorden:
Godkendelse af referatet fra sidst.
 
 •  
 • Postkasse ris/ros tømmes
 • Tag på klubhuset fredag-søndag 5. – 7. oktober
 • Fonde
 • Kantinehjælper: Vibeke vil gerne hjælpe en gang imellem
 • Læhegn på Sahara.
 • Udstyr indkøbes til VM i Randers: Ærmeovertræk/bide udstyr
 • Kursus for kredsens medlemmer (internt).
 • Hjertestarter samt indsamling
 • Krolfbane
 • Vintertræning (lørdag dato - opstart)
 • Julefrokost
 • Persondataloven
 • Skue ansøgt 2019
 
 •  
 • Pladsmænd (slåning af græs)
 • Førstehjælpskursus
 
Beslutning:
 
 • Referatet godkendt
 
 • Postkassen: Intet
 
 • Tag på klubhuset:Der arbejdes i weekenden 5. – 7. oktober. Lone hører   om Preben kan hjælpe lørdag. Der møder Frank og Jan. Tom møder søndag og Frank henter ham lørdag.
 
 • Fonde:Vi har fået et par henvisninger, som skal undersøges nærmere.  Vi har haft gentagne henvendelser til Boller fra Stauning Lufthavn, men hun er virkelig vanskelig at få fat på.
 
 
 •  Kantinehjælp:Vibeke vil gerne hjælpe. Vi har vredet hjernen og vil igen tage initiativ til at få lidt mere gang i kantinen, specielt at se at få brugt hvad vi har i fryserne, inden der investeres i andet.
 
 • Læhegn på Sahara:Udsættes til vi har overblik over hvor meget vi kommer til at bruge på taget.
 
 
 •  Udstyr indkøbes til VM i Randers. Frank køber lidt mere udstyr til bidearbejdet. 
 
 • Kursus for kredsens medlemmer:Efter flere gode forslag endte bestyrelsen med at vedtage, at rette henvendelse til Lotte Koch, som Frank under mødet kontaktede. Der blev givet tilsagn om den 17. november fra kl. 10.00 – kl. ca. 15.00. Samlet udgift kr. 1.000,-  Der opkræves kr. 85,- for kursus og forplejning. Frank laver kamsteg med div. Der serveres morgenmad, middag og kaffe. Der er ingen træning på dagen.
 
 
 • Hjertestarter:Den er monteret udendørs og der kommer 2 datoer med tilbud om undervisning i brugen af udstyret. Der vil være 30 pladser på hvert hold. Første dato bliver den 10.november fra k. 10 – kl. 15. Sidste dato bekendtgøres så snart Tom har modtaget den. Umiddelbart er det kun Villy fra grusgraven, der som ikke medlem ønsker at tage imod tilbud om kursus. 
 
 • Krolfbane:Der er mange ting der skal undersøges vedr. dette. Der er lige rekvireret, hvad der er af materiale hos DGI. Sagen tages op igen, når vi ved mere.
 
 
 • Vintertræning:Vi overgår til vintertræning den 27. oktober. Sidste lørdagstræng bliver den 22. oktober.
 
 • Julefrokost:Vi undersøger lidt priser på mad. På grund af økonomien er vi nødt til at sætte en egenbetaling på i år. Datoen er fastsat til den 1. december (der kan musikken).
 
 
 • Persondataloven:Vi har fået hovedforeningens egen dataprocedure, og har rettet den til med de få ændringer der er for Kreds 32. Den sættes på hjemmesiden og kan downloades derfra, hvis man ønsker dette, og der kommer opslag i klubhuset/på Facebook.
 
 • Skue ansøgt 2019:Frank har ansøgt skue. Vi håber på svar inden nytår, så vi kan komme videre i planlægning/påsætning af dommere mv.
 
Kassereren:
 
 
 • Pladsmænd:Tom sørger for dette. Samt at maskinen renses/rengøres inden den sættes væk for vinteren.
 
 • Førstehjælpskursus: er beskrevet under punktet hjertestarter. Skilt til opsætning med sponsornavne er trykt og klar til afhentning, når Tom får tid til dette.
 
Fraværende:Erik Olsen
 
 
 
Dataprocedure for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 32
 
 
 
Kolding, d. 14/5-2018
 
 
I forbindelse med databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft pr. 25. maj 2018, ønsker vi hermed at synliggøre vores procedurer:
 
 1. Et medlem bliver ved oprettelse registreret med:
 
1.1. Fulde navn
 
1.2. Adresse, postnummer og by (kan vælges at gøres hemmelig)
 
1.3. Fødselsdato (IKKE personnummer)
 
1.4. E-mailadresse
 
1.5. Telefonnummer (kan vælges at gøres hemmelig)
 
1.6. Indmeldelsesdato
 
1.7. Medlemsnummer
 
1.8. Titel (hvis man har en tillidspost eller andet i klubben)
 
1.9. Tilhørende kreds og medlemstype (alm. medlem, familiemedlem etc.)
 
 1. Et medlem bliver slettet på følgende måder:
 
2.1. Hvis man aktivt (skriftligt eller telefonisk til sekretariatet) udmelder sig, bliver man slettet straks
 
2.2. Hvis man blot undlader at betale kontingent, bliver oplysningerne under punkt 1 stående i 12 måneder. Herefter slettes medlemmet fra medlemsdatabasen.
 
 
3.     For at bibeholde vores medlemshistorik, vil følgende 4 oplysninger fortsat være at finde i medlemsdatabasen efter sletning:
 
3.1. Navn
 
3.2. Medlemsnummer
 
3.3. Indmeldelses- og udmeldelsesdato
 
Schæferhundeklubbenfor Dabmark Kreds 32 administrerer medlemsoplysninger i systemet Cenventus, som ejes af Conventus A/S, Sinding Hovedgade 3, 7400 Herning, Tlf. 7070 1308, CVR.: 32885675. Conventus er Ringkøbing Skjern kommunes foreningsportal.
 
ttps://www.conventus.dk/rksk/organisatoner/
 
 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde 04.10.2018

 
                                                             Bestyrelse møde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Tirsdag 28 August 2018 Kl.18:00.
Godkendelse af sidste referat.
Formanden.
 1. Postkasse ris/ros tømmes. 
 2. Tag på klubhuset.
 3. Fonde.
 4. Kantine hjælper. Vibeke vil gerne hjælpe engang i mellem.
 5. Læhegn på Sahara.
 6. Madvarer i fryserne.
 7. Udstyr indkøbs Tyskland.
 8. Kursus for kredsens medlemmer.
 9. Hjertestarter samt indsamling.
 10. Opslag ved næste medlemsmøde vedrørende trænings gebyr.
 11. Krolf bane.
 
Kassereren.
 1. Kontingent betaling bør sendes ud 1/1 i det nye år. vi skal huske dem som ikke er medlem af kredsen skal betale 150.kr mere.
 2. Pladsmænd (slåning af græs)
 3. Førstehjælps kursus.
 
Evt.
Næste møde 
Beslutning:
Referatet fra sidste møde godkendt med rettelse til punktet pladsmænd: Preben, Hardy, Mogens og Jens.
 1. Postkassen er tom. Intet til referatet
 2. Der er bestil materialer til reparation af taget, og der vil blivearbejde over 2 weekender under en tømrer.
 3. Fonde: er ikke afklaret med H. Boller, med der er allerede sikret 2 hovedsponsorer til Pinseskuet 2019. Navne offentliggøres når underskrevet aftale er på plads.
 4. Læhegn på Sahara kan udføres for 3.000 kr. Endelig vedtagelse afventer udgiften til tag før igangsættelse.
 5. Madvarer i fryseren er opgjort og der er en hel del. Det vi har skal bruges før nyt indkøbes. Vi gør hvad vi kan for at få brugt så meget som muligt.
 6. Frank skal til Tyskland til Siegerschau, og vil i den forbindelse holde godt øje med gode tilbud på udstyr. Der mangler overtræk til ærmer, pighalsbånd, liner mm. Mulighed for læder i metermål undersøges.
 7. Mulighed for kurser for medlemmer fremlægges på medlemsmøde. Der er bl.a. en mulighed for IGP i Herning.
 8. Indsamlingen til hjertestarter går rigtig flot. Der mangler nu ca. 4.000, som Tom mener er ved at være i hus.
 9. Træningsgebyrer og kontingenter drøftet specielt omkring opkrævningsdato. Vi ønsker en opkrævning så tæt som muligt på årsskiftet.
 10. Frank gav en orientering om Krolf, og de muligheder der kan være i Krolf. Vi prøver at få fat i beskrivelser, tegninger og evt. anlægsudgifter. Da spillet i høj grad henvender sig til den aktive del af den ældre generation, vil der også være muligheder for at søge støtte. Mange ting skal afklares inden, men det kommer han ad vejen.
 11. Kassereren:
 12. Tom bemærker, at det kan være lidt svært for enkelte medlemmer at få betalt kontingentet alt for tæt på jul og nytår. Vi arbejder videre med sagen.
 13. Græsslåningen er ved at fungere, men der skal henstilles til folkene, at de passer så meget som muligt på maskinerne og følger de retningslinjer der er givet fra Jens.
 14. Der vil blive et førstehjælpskursus hvor en del af sponsorerne vil blive tilbudt plads. Der må så efterfølgende arrangeres en undervisning/orientering som henvender sig til hele klubben, så alle kan være trygge omkring brug af maskinen.
 
Næste møde ikke fastsat
 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 21. juni 2018 kl. 19.00
 
Dagsorden:
 
 1. Godkendelse af sidste referat
Formanden:
 1. Postkasse tømmes ris/ros
 2. Brev vedr. forslag
 3. Tag påklubhuset
 4. Fonde
 5. Kredsmesterskab 1. juli 2018
 6. Sommerferie
Kantine:
 1. Helle Frost har lovet at tage de dage, hvor der er prøve
 2. Kontingent betaling: Er der sendt til alle?
 3. Conventus er den opdateret?
 4. Pinseskue 2018 økonomi
 5. Pladsmænd (slåning af græs)
 6. Førstehjælpskursus
 
Beslutning:
 
14.Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt
 
Formanden:
15.Postkasse tømmes ris/ros
Postkassen er tom.
16.Brev vedr. forslag
En enig bestyrelse nsker ikke at blive gjort personligt ansvarlige for et evt. ln (selvskyldnere). Det er allerede grnseoverskridende, at den samlede bestyrelsen skal aflevere cpr.nr. for at kunne oprette Mobil Pay. Udln til klubber er iflg. Andelskassen sgodt som umuligt med de nye bankregler.
 
17.Tag på klubhuset
Der ligger et tilbud pmaterialer til renovering af taget pca. 25000,- kr., og der er ogset tilbud pudfrelse af opgaven. Der forsges indhentet i alt 3 tilbud. Tom prver at fet tilbud fra lokalomrdet. Vi er opmrksomme p, at tmrerne har rigeligt at lave pt.
Uanset resultat af div. sponsoransgninger, er vi tvunget til at lade taget reparere inden efterret.
 
18. Fonde
Der er aftalt et mde med Helle Boller. Hun har lovet at vende tilbage, men vi forsger at rykke hende. Bestyrelsen fr et referat fra mdet
 
19.Kredsmesterskab 1. juli 2018
Der er 11-12 hunde tilmeldt. Vi forventer lidt mere.
 
20. SommerferieSidste trningsdag bliver den 2. juli og opstart igen den 6. august.
 
21.Kantine:
Helle Frost har lovet at tage de dage, hvor der er prve.
Rester fra pinseskuet m.v. skal anvendes fr nyt indkbes.
 
Vedr. mad pmandagene udarbejder Frank et skema til madbestilling/kage.
Frank taler med Vibeke
 
 1. Kontingent betaling: Er der sendt til alle?
Der er sendt til alle. Der forventes ar flere vil vlge at betale trningsgebyr.
 
 1. Conventuser den opdateret?
Der er opdateret
 
24.Pinseskue 2018 økonomi:
Pinseskuet har givet et samlet overskud pca. 20.000 kr.
 
 1. Pladsmænd(slåning af græs)
Der er valgt pladsmnd til grsslning m.v., som fr vejledning i betjening og vedligehold af maskinerne. Pladsmnd: Preben, , Hardy og Poul
 
26.Førstehjælpskursus:
Tom har tilbud pkursus med kb af hjertestarter til samlet pris p16.250 kr. (Brand og redning ABC). Hjertestarteren kbes for ca. 9000 sammen med kursus. Der arbejdes videre med bedre tilbud pundervisning - uden bevis pkurset.
Sponseret testamente fra slag af lotteri er ikke afhentet. Det tilbydes fra sponsor, at det kan afsttes pauktion. Dette vil ske i forbindelse med Kredsmesterskabet.
Tom har et forslag om sponsorer til hjertestarter (betalt x kr. og fdit navn ppladen som sponsor. Blandt sponsorer trkkes lod om X pladser pkurset. Der arbejdes videre med ideen. Forslag fremlgges for medlemmerne pmedlemsmdet.
 
27.Eventuelt:
Tom fremfrte sprgsml og mulighed for kursus fra Marietta. Det blev endnu en gang fastslet, at der alene er mulighed for at fkurser under Schferhundeklubben betalt/dkket. Dette begrundes med, at kommunen kun vil refundere kurser i specialforeningerne. Kursusudbud findes phovedforeningens hjemmeside og i Schferbladet. De der nsker et af disse kurser, vil ogsblive tilbudt kurset.
 
Nste mde ikke fastsat.
 
 
 
 
Vedr.: Fonde og kontakt til Helle Boller
 
Her kan vi oplyse, at der har vret kontakt til Helle B. Hun er ked af, at hun ikke har kontaktet os tidligere, men forklarer at hun er rigtig meget presset af den situation Stauning Lufthavn er kommet i omkring deres konomi og fortsatte eksistens.
 
Hun beder kontakte hende telefonisk frst i august mned, hvor vi skan tage et mde i klubhuset, nr hun har en ledig stund. Det er aftalt at snakken tager udgangspunkt i en eksakt ansgning. Helle er ikke i en situation, for hun har mulighed for at udsge de mulige fonde, men har nogle ideer, som vi naturligvis vil flge op p.
 
Et resultat af ansgninger kan frst forventes at vre muligt at opnforret 2019.
 
Ssnart der er nyt pdette omrde, vil bestyrelsen fen orientering.
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 3. maj 2018
 
 1. Formanden:
 2. Postkassen tømmes
 3. Gennemgang af opgavefordeling pinseskue 2018
 4. Prisliste. Husk at priser skal ende på 0 eller 5
 5. Græsslåmaskine græsslåmaskine repareret.
 6. Hardy starter med græsslåning på fredag. Kan vi få lavet et team til græsslåning
 7. Kassereren:
 8. Mobil Pay: kører den?
 9. Kåring: Er maden på plads
 10. Eventuelt
 11. Fastsættelse af næste møde.
 
1.Formanden
Godkendelse af referatet fra 12. april.
Referatet godkendt. 
 
2.Postkassen
Der er intet i post kassen
 
3.Gennemgang af opgavefordeling pinseskue 2018.
Opgavefordelingen er gennemget og noteret i skema.
Revideret skema vedhftes til bestyrellsen.
 
4.Prisliste. Husk priserne skal ende på 0 eller 5.
Susanne bringer dette videre og arbejder ud fra priser pf.eks. 25 eller 30 kr.
 
5.Græsslåmaskinen er repareret, og der er modtaget faktura.
Gammel faktura fra 2017 er ikke betalt. Tom srger for at dette rettes.
 
6.Græsslåning
Det team der sammensættes, får en instruktion i, hvorledes maskinerne skal passes og vedligeholdes.
 
7.Kassereren:
Der har vret visse udfordringer mht. opstart af ny Mobil Pay, men det skulle være påplads nu.
Mobil Pay oprettet med nr. 42256 er pplads i nste uge. Tom og Gert har fulgt op pkontingent restancer. Der er ca. 20. Man afventer og ser hvor vi ender. Det forventes, at der er nogle, der vil vælge at betale gæstegebyr.
 
8.Fastsættelse af næste møde.
Mødet er ikke fastsat
 
9.Eventuelt
Intet til referatet.
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 12. april 2018
 
 1. Formanden:
 2. Postkassen tømmes
 3. Gennemgang af opgavefordeling pinseskue 2018
 4. Der skal findes en ny pladsformand for 2018 (Erik Olsen)
 5. Græsslåmaskine skal transporteres til Bølling til reparation
 6. Medlemskab af hovedklubben
 7. Kassereren:
 8. konomien
Kontingent
Mobilepay
 
 
1.Formanden
Godkendelse af referatet fra 29. december.
Referatet godkendt med den bemrkning, at hullet i muren er repareret.
 
2.Postkassen
Der er intet i post kassen
 
3.Gennemgang af opgavefordeling pinseskue 2018.
Opgavefordelingen er gennemget og noteret i skema.
Revideret skema vedhftes til bestyrellsen.
 
4.Der skal findes ny pladsformand for 2018 
Vi sprger Henning og Bjarne, om de har tid og lyst til at hjlpe.
 
5.Græsslåmaskinen skal transporteres til Bølling til reparation
hvor der skal skiftes remme, kniv og lygte. Krslen er et problem. Tom prver at undersge mulighed for transport på trailer.
 
6.Medlemskab af hovedklubben
Der udarbejdes et udkast til næste bestyrelsesmde. Udgangspunkt i en prisfaststtelse for træningshold med medlemskab af hovedklubben og for hold med medlemskab af hovedklubben.
 
7.Kassereren:
 • konomien ok. D.d. ca. 78000 kr. på kontoen
Mobil Pay oprettet med nr. 432256 er pplads i nste uge. Vedr. gebyr for Mobil Pay finder Susanne ud af den forventede samlede udgift.
Tom og Gert følger op på kontingent restancer.
Gert hjælper slnge det er nødvendigt.
 
8.Fastsættelse af næste møde.
 
Næste mde fastsat til den: 3. maj kl. 19.00
9.Eventuelt
 
 
 
                                                          Bestyrelse møde.
                                       Herningvej 139, 6950 Ringkøbing
                                       Tirsdag den, 29 December2017 -  kl.15:00.
 
Godkendelse af sidste referat.
Referatet godkendt uden bemærkninger
 
 1. Formanden:
Formanden bød velkommen, og man gik herefter over til dagsordenen.
 
 1. Postkasse ris/ros tømmes.
Der er ingen besked i postkassen.
 
 1. Vi mangler en Pladsmand/ Erik Olsen.
Bestyrelsen anbefaler Erik Olsen at tage kontakt til Hardy med henblik på lidt aflastning. Erik følger op vedr. reparation af traktor. Hvad er status? Der er udskiftet forskellige dele på den.
 
 1. Tovholder til kantinen / Helle Frost.
Helle Frost har givet det flotte tilbud, at være tovholder på kantinen. Helle og Frank vil have et tæt samarbejde om opgaverne bl.a. indkøb, hvor Frank vil udarbejde lister, som vi så vil få Henning til at effektuere. Det handler specielt også om indkøb til næste pinseskue.
 
 1. 2 nye figuranter Jeppe Mark / Carsten højhus godkendt for en 2årige periode
Bestyrelsen glæder sig over deres godkendelse og konstaterer samtidig, at der er styr på den økonomiske del af dette.
 
 1. Ansøgning om nyt skue til 2018. Vi har fået tilsagn 2 pinsedag igen.
Alt er ok vedr. dette:  Dommere Lumby og R. Jørgensen.
 
 1. Hver enkelt person i bestyrelsen sørger for at egne arbejdsområder bliver passet.
De enkelte medlemmers opgaver findes på kredsens pc.
 
 1. Hul under huset er ikke dækket endnu. (Mus/Rotter) har direkte adgang.
Erik Olsen har allerede undersøgt dette, og vil snarest foretage en udbedring. Han har en plan for arbejdet.
 
 1. Ansøgning af fonde Lone klarer selv opgaven uden accept fra bestyrelsen.
Er i gang med arbejdet. Der vil naturligvis være brug for assistance fra relevante bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med specifikke ansøgninger.
 
 1. Kåring den 30. december.
 2. Der er helt styr på program og forplejningen.
Den norske deltager, som er afvist af hovedforeningen vil kredsen tilbagebetale indbetalt gebyr.
 
 1. Bestyrelsen 2018.
På valg er Kassereren – vil meget gerne fritages
Sekretær – modtager genvalg
Næstformand – modtager genvalg
 
 1. Indkaldelse til Generalforsamling.
Det er i år ikke muligt at afholde generalforsamlingen den sidste torsdag i måneden.
Generalforsamlingen er fastlagt til torsdag den 18. januar kl. 19.
Frank udsender snarest indkaldelse.
Kredsen serverer 2 stk. tarteletter med høns/asparges til hver samt kage.
 
 
 1. Kassereren:
 1. Økonomien hvad er kontant beholdning i banken. Er alt ajourført til dato.
Der er pr. d.d. et indestående på 68.595,18 kr. Der siden sidst bl.a. afholdt udgifter til rep. Af traktor, figurant uddannelse og julefrokost.
 
 1. Medlemmer mangler oplysninger omkring overskud fra pinseskue.
Vi har fået tallet. Det er ca. 8.000 kr.
 
 1. Kontingent betaling Ajourføring komplet til dato på Conventus
Der står stadig lidt kontingentrestance, som Frank gennemgår med Gert.
 
 1. Hvad har vi fået i lokale tilskud fra kommunen.
Der er fra kommunen i alt indgået kr. 6.818,-
 
 1. Der blev påpeget nogle emner ved regnskab 2017 er de blevet rettet.
De påtalte rettelser vil blive foretaget i forbindelse med afslutningen af dette regnskabsår.
 
6.Conventus opdateres komplet med hovedklubbens medlemsliste. Ajour føres inden generalforsamling.
 
Der kan trækkes en liste. Vi måtte konstatere, at det ikke var helt så let som forventet. Der udarbejdes en liste i forholde til revideret udtræk. Hovedklubbens medlemstal siger 91. Det vil Gert og Frank se kritisk igennem.
 
Herefter ikke yderligere til referatet.
 
 
Evt.
Der skal ved generalforsamlingen uddeles et stk. 40 års tegn og et 10 års.
 
Næste møde: Der indkaldes til et møde mere inden generalforsamlingen. Frank kommer med en udmelding.
 
                                                          Bestyrelse møde.
                                       Herningvej 139, 6950 Ringkøbing
                                       Tirsdag den, 29 August 2017 kl. 19:00.
 
 1. Godkendelse af sidste referat.
Referatet godkendt.
Formanden:
 1. Postkasse ris/ros tømmes.
Postkassen er tom.
 1. Vi mangler en Pladsmand.
Erik Olsen tilbyder at påtage sig denne post.
 
 1. Tovholder til kantinen / hjælper til kantinen.
Vi melder ud til medlemsmødet, at der fremover ikke er mad i kantinen, hvis ikke der kan findes nogen til at hjælpe med dette.
 
De madvarer der er i fryserne skal anvendes før andet indkøbes.
Udarbejdet liste vedhæftes referatet.
 
 
 1. Figurant kursus med Brian Jakobsen Den 26 August. Til de 2 nye figuranter Jeppe Mark / Carsten højhus.
 
Kredsen har kun én prøvegodkendt figurant.
Der afholdes et kursus igen ca. en måned før prøvegodkendelse af figuranter afholdes. Frank prøver at få Dennis Hounsgaard til at figurere.
 
 
 1. Prøver samt kredsmesterskab/ lydigheds konkurrence / Grisecup - Præmier.
Der forsøges at lave prøver en fredag aften i efteråret. Grisecup afholdes 9/9-17. Tilmelding hos Karl Frost. Der udarbejdes tilmeldingsformular.
Lydighedsprøve i december måned og eventuelt julefrokost
 
 1. Ansøgning om nyt skue til 2018. Skal tilsendes hovedklubben
Der er stemning for at fortsætte pinseskuet. Af hensyn til økonomien vil man prøve at gennemføre arrangementet med 1 dommer (tysk).
 
 1. Julefrokost 2017.
Oplæg fra bestyrelsen er: Der lægges op til nedsættelse af et udvalg, som får til opgave at lave en julefrokost. Der kan efterfølgende tages stilling til, om der skal gives et tilskud pr. medlem til dette.
 
 1. Der er indkøbt liner samt halsbånd prisliste skal laves.
Der er kun 1 pighalsbånd tilbage. Frank ser om der er gode tilbud på Siegerschau.
Liste er på vej. Ophænges senest til medlemsmødet.
 
 1. Taget på klubhuset hvad gør vi.
Emnet blev drøftet efter gennemgang af økonomien.
 
 1. Hver enkelt person i bestyrelsen skal selv sørge for at arbejdsområdet bliver passet.
Man er ops. på dette punkt, og Frank følger op med at sender oversigten med arbejdsopgaver ud igen.
 
 1. Oprydning efter pinseskue friturekoger står under halvtag stadigvæk
Gert tilbyder at tage sig af at olien bliver bortskaffet Frank vil tømme frituren – bed evt. bestyrelsen og hjælp med rengøringen.
 
 1. Vi skal have flere til at indskrive nye medlemmer overblik mangles.
Det aftaltes at: - Der udarbejdes en indmeldingsblanket på hjemmesiden, som kan overføres til Gerts medlemsregister.
At Lone spørger Preben, som p.t. selv går på hvalpeholdet, om han vil være tovholder der. Preben har sag ja til dette. Preben vil også godt hjælpe ved træning evt. hvalpe/ agility eller andet, hvor han kan bruges.
 
 1. Ansøgning af fonde skal vi have Lone samt flere sat i gang.
Lone har bl.a. fundet en mulighed for at søge midler til materialer til forskellige renoveringsarbejder på:  
 1. Der skal laves en ny liste over fryseren.
Lone har d.d. gennemgået kummefryser og skabsfryser og lavet en oversigt.
Oversigt vedhæftes referatet.
(Herunder bemærkede man, at kort til Brugsen skal afleveres.)
 
 1. Bestyrelsen 2018.
På valg i 2018 er: Næstformand, kasserer og sekretær.
Gert vil gerne på sigt afløses. Muligheden undersøges.
Vedr. formandsposten er det bydende nødvendigt, at Frank får aflastning NU.
Vi prøver i første omgang nye veje på den måde, ar vi ”udbyder” alle vore opgaver med vedligehold, prøver, køkken osv. Og så afventer vi reaktionen fra medlemmerne.
 
 
 1. Kassereren.
 1. Økonomien hvad er kontant beholdning i banken.
Der er pr. dato 76.500 kr. i kassen.
 
 1. Medlemmer mangler oplysninger omkring overskud fra pinseskue.
Efter lidt mellemregning kan vi konstatere, at der er et overskud på ca. 10.000 kr.
De skal bemærkes at bl.a. deltagergebyr er mindre, da det er billigere i år.
hvad har udgifter været vedrørende de 2 tyske dommer til pinseskue.
 
 1. Kontingent betaling Ajourføring komplet til dato på conventus.
Det ser ud til, at der stadig er enkelte ”hængepartier”. Gert vil gerne have lavet endnu en kontrol i forhold til Mobil Pay.
 
 1. Hvad har vi fået i lokale tilskud fra kommunen.
Der er indbetalt tilskud. Gert oplyser, at dette nu sker pr. automatik,og at der kun skal indberettes ændringer.
 
Næste møde:
 
 
                                                          Bestyrelsesmøde.
                                       Herningvej 139, 6950 Ringkøbing
                                       Mandag den 15. maj 2017 kl.17:30.
 
 1. Godkendelse af sidste referat.
Referatet godkendt
 
2. Formanden.
 post kasse ris/ros tømmes
Problem med en deltager i IPO prøven. Benny har bemærket episoden, og var i tvivl om den skulle indberettes. Frank tager en snak med pågældende. Vi afventer resultatet af denne snak
.
3. Pinseskue 2017
Alle opgaver gennemgået, og der er fulgt op på alle manglende svar og sat navn på alt.
 
4.  Avlskåring den 15 juli 2017
Det ser fint ud med tilmeldinger.
 
5. Vi mangler en Pladsmand
 Erik sørger for at få dette, evt. med hjælp f.eks fra Henning, som har givet tilsagn om hjælp.
 
6. Oprydning af området før pinseskue/ Græsslåning af alle områder før Pinseskue.
Også her går Erik ind og står for at der sker noget.
 
7. Katalog samt opsætning
Jens Crh. er klar. Der holdes tæt kontakt mellem Jens Chr. Og Lone omkring annoncer og sponsorer med navne og logoer. Ligeledes opmærksomheden på korrektur evt. også 3. mand på dette.
 
8. Kassereren:
 
Der manglede lidt bilag, så punktet tages op på mødet den 27. maj.
 
9. Eventuelt:
 
Der mangler batteri til den lille traktor – Gert sørger for dette
 
Skråningen søges udgravet inden Pinseskuet, så der bliver mere parkeringsplads.
 
Jens Chr. har et tilbud fra tømrer på 39.000 på opsætning af tag. Lovet færdiggjort inden pinse. Inden tilsagn  rykkes tømreren fra Velling for svar.
 
Næste møde:
Der indkaldes til bestyrelsesmøde med punktet: Pinseskue den 27. maj kl. 9.30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelse møde (Referat)
Herningvej 139, torsdag 19. november 2015 Kl.19:00.

Møde leder: Frank Fraværende: Helge Formanden.

 1. Godkendelse af sidste referat.

 2. Godkendt

 3. Post kasse ris/ros tømmes.

 4. Ingen post

 5. Møde med Villy 19. Nov.

 6. Dige færdig til forår og bør plantes til mens den er nyetableret. Løv og

  Sika gran anbefales af Villy. Villy sender faktura 1.12.2015 kr. 5000,­ +

  moms.

 7. Jule afslutning 12. Dec­2015 der er modtaget tilbud på maden.

 8. Tilbud godkendt, Frank bestiller

 9. Kasseren ønsker at stoppe.

 10. Drøftes ved næste møde.

 11. Medlemmer betaler ikke kontingent rettidig.

 12. PBS­? Gert undersøger. Der meldes ud på medlemsmøde/sms/i

  forbindelse med opkrævning, at der skal betales til frist og medlemmer kan ikke træne hvis ikke der er betalt. Bestyrelsen vil håndhæve efter 14 dage.

 13. Hjemmeside udkast fra Søren Elmbo.

 14. Har fundet anden side: www.bricksite.com, som kan kobles med google

  kalender samt andre fordele. Godkendt af bestyrelse, Søren går i gang med at sætte op og kopiere nødvendige ting fra nuværende site. Ny site kommer til at køre videre på samme domain og koster 40,­ Pr. mdr.

 15. Skel pæle Esber skal indkaldes til næste møde.

 16. Lørdag den 28. 13.00­13.30 kommer Esber

 17. Lys på banerne.

 18. 4 stk. 100w til mast mellem bane 2 og 3 samt 20w til mast ved P. plads

  (lyse P plads op)

 19. Maling og Diesel Aftale skal laves med Jan Damgård.

 20. Jan leverer kvitteringer til Helge

 21. Tyske brugs prøve dommer anerkendes ikke i Danmark. Frank har

  kontaktet EU og fået medhold i at HB må ikke nægte brug. Frank sender

  EU svar til HB.

 22. Enkelt medlemmers opførsel ved sidste medlems møde.

 23. Sådan opførsel ønsker kredsen ikke. En gentagelse af dette vil få

  konsekvenser.

 24. Foredrag i kredsen først i 2016.

 25. Hunde massage? Søren spørger Thea Stoico. Bille Ruwald til efterår?

  Frank spørger. Pia Knudsen og Martin Knudsen, Søren spørger til pris.

 26. Beklædning rundt om vinduet i køkken inden juleafslutning samt filt og

  Maling.

 27. Gert spartler gips, og finder tapet, kontakter Jan Damgaard om

  inddækning/karm.

 28. Pyntning af klubhus samt mad ved lydigheds konkurrence og jule

  afslutning.

 29. Benny spørger Tina

  Kasseren. Fraværende

Referat.

Bestyrelse møde.

Herningvej 139 6950 Ringkøbing 8 Agust 2016 Kl.17:00.

Deltagere: Frank, Amalie og Gert
Fraværende: Søren og Benny

Godkendelse af sidste referat. Mangler fraværende som var Søren, hermed godkendt.

Formanden.

1) Ris og ros postkasse tømmes. Ingen emner i kassen.

2) Katalog fra pinseskue tilsendes til nogle sponsor.
Gert mangler stadig at lave brev. Gøres asap. Gert og Frank sørger for at sende ud.

3 ) Opdatering af hjemmeside, Karl Frost har tilbudt at hjælpe med ajour føring
Vedtaget at Karl får adgang og hjælper med opdatering. Frank giver Søren besked.

4) Hjemmeside mobil version bør slettes, billede af div. personer mangler, Kalender. Tages med i besked fra Frank til Søren

5) 40 Års jubilæums skue sidst i oktober 2 tyske dommer har givet tilsagn om at de gerne vil komme.

 •   Frank ansøger hovedklubben om afholdelse af skue den 29. oktober og kåring den 30. oktober.

 •   Bestyrelsen undersøger om nærtliggende ridehal kan findes og lånes.

  6) 40 Års jubilæum.
  6. september 1976 blev Kreds 32 stiftet. Klubben vil være vært til en øl og en pløse den 10. september kl 13.00. Der vil være ledige baner til en gang træning til dem der har hunde med. Annonceres på Hjemmeside, FB og Schæferhundeklubben for Danmark.
  Peter Lysdahl og Valter Hansen inviteres (nulevende medstiftere)
  Gert laver udkast til annonce + speciel invitation til stiftere og sender til Frank.

  7) Hover fest deltager fra kredsen med opvisning.

Frank spørger medlemmer og beder Peter Svendsen koordinere. Det er den 28. august.

8) Der mangles hjælper til kantinen.
Frank rejser spørgsmål om mad skal blive ved med at stå med mad (ikke mange spiser)?

9) Bidestyr har været efterlyst der er kommet 1 tilbage ud af 2 skal det anmeldes til politiet? Kredsens medlemmer har ikke ret til at beholde udstyr uden tilladelse fra bestyrelse

Frank tager det op i aften på medlemsmøde, og bestyrelsen vurderer der efter om der skal tages aflåsning i brug

BRK.

10) Grise cup er der lagt regler op på kredsens hjemmeside. (Dommer)

 •   Amalie følger op.

 •   Frank og Bjarne arranger et par sportræninger for nye, inden Grise cup.

 •   Grise cup starter kl 9.00 og skal være færdig inden jubilæum kl 13.00

  11) BRK udvalg grise cup præmie 1/2 gris hvordan får vi fat i den. Frank spørger livline om muligheder.

  12) Der bør laves en drejebog for hvad BRK udvalg skal lave et år af gangen.
  Udkast er lavet og skal formaliseres. Har vi drev til hjemmeside hvor disse kan gemmes?

  13) Vente linje til gruppe C bør bruges af alle.

Nævnes IGEN på medlemsmøde
14) Alt kredsens figurant udstyr bør mærkes men hvordan.

Frank har skrevet med touch. Findes der bedre ”skrivemarkering”. Mærkespray (grise) Amalie undersøger (blå er bedst).

Kasseren.

MobilePay hvornår starter vi med nyt nummer.
Gert har talt med Danske Bank. De er på sagen.

Gennem gang af samtlige forsikrings papir.

 •   Gert sende PBS oplysninger om Top Danmark til Frank.

 •   Indhente tilbud hos alternativ selskab samt gennemgang hos Top Danmark.

  Kredsens økonomi. Sund

  Aftale med nabo mand underskrevet hvor gemmer vi den fremad rettet.

Conventus? Gert undersøger nem og fælles ”Storring”

Evt.

Mail fra Søren angående kursus med Torsten Kleven:

 •   Det er tidligere besluttet at få Dirks til gruppe C.

 •   Kursus i A og B, vi afventer pris fra Martin Knudsen og hvor mange der kan være med.

  Frank. Vil vi sælge trykkemaskine?

Vedtaget, Frank får god pris. Køber vil gerne trykke for os hvis vi fremover har noget der skal

trykkes (maskinen har, bestyrelsen bekendt, ikke været brugt i meget længe).

Næste møde

Frank indkalder når vi har accept(/afslag) fra jubilæumsskue

Bestyrelse møde.

Herningvej 139 6950 Ringkøbing 13. juni 2016 Kl.17:00. Godkendelse af sidste referat. Godkendt

Formanden.
Ris og ros postkasse tømmes.

En seddel angående kredsens Facebook side. Emne drøftes med medlem. Frank

Jord aftale med nabo manden er aftale herom underskrevet.

Underskrevet af bestyrelse. Lodsejer kontaktes

Beklædning rundt om vinduerne i køkken samt dør og vindue.

Jan Damgaard, køb plade og giv kvittering til kasser

Pinseskue 2016 er der noget som skal laves om.

Ros til mad variation. Der skal søges om tysk dommer samt 4‐6 mdr. næste år hvis klubben skal afholde skuet. Der skal mere lydanlæg til for at dække hele banen. Brønd laves med el og højtaler midt på banen.

Katalog fra pinseskue tilsendes til nogle sponsor.

Gert, lave brevudkast og send til godkendelse hos bestyrelse

Har hver bestyrelse medlem gennem gået sine ansvars områder siden sidste møde.

Frank. Lister findes frem og gennemgås på næste møde.

Kredsmesterskab og kreds fest.

Der er hvalpeprøve, Karl informerer på hvalpehold. Figurant, Jesper Bach
PT 23 tilmeldt til fest, Tina har liste
Tina bestiller vin

Kursus for kredsens medlemmer med Dirks.

Frank skriver til ham, kan først blive efter VM da han ikke må komme ud af Tyskland inden.

Avlskåring 23. juli hvem hjælper.

Frank sørger for oplysning på hjemmeside Amalie og Jens Christian fikser

Kasseren.
MobilePay over gang til nyt nummer

Klar til afsendelse

Jord aftale med nabo manden.

Gert kører forbi

Indbetalinger fra sponsor.

Alle har betalt

Overskud fra pinseskue.

18.636,‐

Medlems kontingent.

Enkelt udestående, kasser følger op

Evt.
Næste møde:
08.08.2016. kl. 17.00

PC i klub, Gert holder øje med tilbud

Bestyrelse møde.

Herningvej 139 6950 Ringkøbing 4 maj 2016 Kl.17:00.

Godkendelse af sidste referat. Godkendt

Formanden.

 1. Jord a ale med nabo manden Intet nyt

 2. Beplantning. Er udført regning kommer l kass

 3. Beklædning rundt om vinduet i køkken samt dør og vindue ud under halvtag over dækning af

  halvtag. Formanden arbejder på at finde et nyt tag

 4. Pinseskue 2016

 5. Arbejdsfordeling pinseskue 2016. Liste gennemgået

 6. Printning (Jens kr) kat. Fremsendes pr. mail senest om morgen d, 12 maj Mail adr. l Jens ?

 7. Gennem gang af katalog. Prisliste, velkommen fra Formand, div prøver i kreds32, AK, Mulige

  hvalpekuld, Mulige opdrætsklasser, Mulige a omsgrupper e er hanner, Mulige a omsgrupper

  e er tæver

 8. Prisliste. Godkendt

 9. Forside. Søren finder et foto

 10. Opfølgning af sponsor. Liste lavet

 11. Hjælper l Pinseskue. Liste gennemgået

Kasseren.

 1. Mobilepay pinseskue. Der laves skilte

 2. veksel penge. Det fixer Gert

 3. Pengekasser. 5 stk fundet i klubhus

 4. Kon ngent betalings gennem gang. Liste holdes opdateret

Evt.

Næste møde e er Pinseskue dato ???

 

Bestyrelse møde.

Sdr lemvej 4 Tirsdag 29 marts 2016 Kl.19:00.

Godkendelse af sidste referat. Godkendt

Formanden.
Jord a ale med nabo manden Ikke noget nyt
BRK udvalg ( uddannelse figuranter) Emne behandlet
Beklædning rundt om vinduet i køkken samt filt og Maling. Emne behandlet
Arbejdsfordeling pinseskue 2016. Liste opdateret
Arbejdes dage tovholder. Mulige arbejdsdage 16­17 april, 30 april ­ 1 maj ligges på Facebook

Kasseren.
Mobile / Swiff. Problemer med at opload data til DanskeBank, Gert prøver igen Kon ngent betalings. Emne behandlet
Kursus godtgørelse Jesper Ronde har forespurgt. Godtgørelse er udbetalt til Jesper Ronde

Evt.

Næste møde

Bestyrelsesm øde

Mødetype: Bestyrelsesmøde
Dato for møde/Tid/Sted:

10.03.2016, Sdr. Lemvej 4, 6940 Lem, 19.00

Deltagere:

Frank, Amalie, Søren, Benny og Gert

Fraværende: Amalie

CC:
Mødeindkalder: Mødeleder: Frank
Referent: Søren
Senest accept/afslag: I dag
Dato for varsling: I lørdags

Dagsorden:

Valg af mødeleder/sekreter: Frank/Søren
Gennemgang af dagsorden:
Godkendelse af sidste referat: Ingen kommentar
Post kasse ris/ros tømmes. TOM
Jord aftale med nabo manden: 

Har ikke kunnet få kontakt med landmand, Frank og Gert tager kontakt og får en underskrift

Forsikringssag vedrørende stormskade:

Henrik Brønden Ringkøbing/Skjerne Inst. får pris på ny mast Frank taler med forsikring om, om vi selv må rep. gammel mast, så forsikrings penge kan bruges til lys

BRK udvalg:

BRK. har planlagt prøver frem til sommer, dato for prøver kommer sener når de er godkendt af

hovedklubben datoer kommer på hjemmesiden når godkendt.

Beklædning rundt om vinduet i køkken samt filt og Maling.

Gert sætter filt på, Frank taler med Jan Damgaard + Carsten C.

Hjemmeside adgang hvem skal have det.

Søren taler vidre med Bjarne omkring adgang til data, medlemsliste kommer ikke online

Arbejdsfordeling pinseskue 2016.

Gert udfylder liste.

Mobile / Swiff.

Data samlet sammen og sendes til DanskeBank dog mangler Amalie

Kontingent betalings hvem har fået tilsendt og hvordan med indbetaling.
Kursus godtgørelse Jesper Ronde har forespurgt.

Gert og Frank gennemgår medlemsliste

Kursus godtgørelse Jesper Ronde har forespurgt.

Beløb sendes til Jesper

Næste møde

29/3­2016 kl 19:00

Eventuelt

IPO hold har været drøftet, IPO hold forsætter som selvtræning
Der ydes ikke tilskud til kursus
udenfor HovedKlubbens regi.

Kreds 32 Schæferhundeklubben Ringkøbing Herningvej 139
6950 Ringkøbing

 

Referat. Bestyrelse møde, Schæferhundeklubben Kreds 32.

Herningvej 139, mandag 11. januar 2016 Kl. 19:00 Møde leder: Frank Fraværende: Søren

Godkendelse af sidste referat. Godkendt

Formanden.

Post kasse ris/ros tømmes. Ingenting

Jord aftale med nabo manden.
Gert får det udfærdiget inden generalforsamling inkl. Espers underskrift.

Mad til general forsamling.
Ja, Helge spørger Karin om hun kan stå for det.

Valg til Generalforsamling.
Positioner på valg drøftet.

Gennem gang af dags orden til generalforsamling. Ja

Forsikrings sag vedrørende stormskade.
Frank får tilbud på identisk maste m. installation.

BRK udvalg.

Personer til udvalg bestående af flere personer drøftet og velmødt fra bestyrelse Beklædning rundt om vinduet i køkken samt filt og Maling.

Karsten og Jan Damgård rykkes. MobilePay /Swift.

Helge spørger Telenor til SIM kort samt Telia til internet og SIM fra dem. Gert har mobil der

kan bruges.
Hjemmeside super flot, Reklamer, Retnings linjer for redigering af hjemmeside.

Links til kommercielle hjemmesider skal godkendes af bestyrelsen og bør som udgangspunkt kun være sponsorer.

Kasseren.

Økonomien/regnskab.
Ser godt ud, tal kommer til generalforsamling.

Kontingent betalings muligheder så medlemmer får betalt til tiden
Helårligt kontingent drøftet, vedtaget, nævnes på generalforsamling:

Årligt træningsgebyr, opkrævning sendes til aktive medlemmer med frist for betaling/svar at man ikke ønsker at være aktiv i pågældende år. Ved for sent betaling/framelding vil der på løbe gebyr

Kursus godtgørelse samt lokale tilskud.
Søgt, fik kun det til Jesper Rondés mental beskrivelse.

Evt.
Næste møde

Bestyrelse møde (Referat)
Herningvej 139, torsdag 19. november 2015 Kl.19:00.

Møde leder: Frank Fraværende: Helge Formanden.

 1. Godkendelse af sidste referat.

 2. Godkendt

 3. Post kasse ris/ros tømmes.

 4. Ingen post

 5. Møde med Villy 19. Nov.

 6. Dige færdig til forår og bør plantes til mens den er nyetableret. Løv og

  Sika gran anbefales af Villy. Villy sender faktura 1.12.2015 kr. 5000,­ +

  moms.

 7. Jule afslutning 12. Dec­2015 der er modtaget tilbud på maden.

 8. Tilbud godkendt, Frank bestiller

 9. Kasseren ønsker at stoppe.

 10. Drøftes ved næste møde.

 11. Medlemmer betaler ikke kontingent rettidig.

 12. PBS­? Gert undersøger. Der meldes ud på medlemsmøde/sms/i

  forbindelse med opkrævning, at der skal betales til frist og medlemmer kan ikke træne hvis ikke der er betalt. Bestyrelsen vil håndhæve efter 14 dage.

 13. Hjemmeside udkast fra Søren Elmbo.

 14. Har fundet anden side: www.bricksite.com, som kan kobles med google

  kalender samt andre fordele. Godkendt af bestyrelse, Søren går i gang med at sætte op og kopiere nødvendige ting fra nuværende site. Ny site kommer til at køre videre på samme domain og koster 40,­ Pr. mdr.

 15. Skel pæle Esber skal indkaldes til næste møde.

 16. Lørdag den 28. 13.00­13.30 kommer Esber

 17. Lys på banerne.

 18. 4 stk. 100w til mast mellem bane 2 og 3 samt 20w til mast ved P. plads

  (lyse P plads op)

 19. Maling og Diesel Aftale skal laves med Jan Damgård.

 20. Jan leverer kvitteringer til Helge

 21. Tyske brugs prøve dommer anerkendes ikke i Danmark. Frank har

  kontaktet EU og fået medhold i at HB må ikke nægte brug. Frank sender

  EU svar til HB.

 22. Enkelt medlemmers opførsel ved sidste medlems møde.

 23. Sådan opførsel ønsker kredsen ikke. En gentagelse af dette vil få

  konsekvenser.

 24. Foredrag i kredsen først i 2016.

 25. Hunde massage? Søren spørger Thea Stoico. Bille Ruwald til efterår?

  Frank spørger. Pia Knudsen og Martin Knudsen, Søren spørger til pris.

 26. Beklædning rundt om vinduet i køkken inden juleafslutning samt filt og

  Maling.

 27. Gert spartler gips, og finder tapet, kontakter Jan Damgaard om

  inddækning/karm.

 28. Pyntning af klubhus samt mad ved lydigheds konkurrence og jule

  afslutning.

 29. Benny spørger Tina

  Kasseren. Fraværende

Bestyrelse møde/referat

Herningvej 139, 6950 Ringkøbing, tirsdag 20­10 2015 Kl.19.00 Fraværende: ingen.
1. Godkendelse af sidste referat.
Godkendt.

2. Postkasse tømmes.

Ikke noget behandlet?

3. Opfølgning af hvert enkelt bestyrelses medlems ansvars områder. (Udgifter diesel Jan Damgård).

El i skur skal laves. Frank kontakter Henrik
Maling af klubhus skal laves færdig asap. Benny.
Diesel, Jan Damgaard har lagt diesel til egne maskiner, Helge kontakter for afregning. Vej slæbes, Gert for det fikset.

4. Avlskåring den 24 oktober. (prøve hund) (indkøb 5 Gaver) (Kørsels godtgørelse).

18 hunde tilmeldt, livstidskåring får gratis middag, Gordon skal udlevere 2 ”billetter” de skal aflevere ved ”køb”.
Benny og Gert mødes kl 7.30, højtaler anlæg (skoletaske m forstærker), plade i midten, målepind, bord og 3 stole, strøm fra stik i campingvogn, pistol, scanner, seddel til gratis middag gives til Gordon (6 par, 12 stk.)
Gaver: 5 kurve fra brugs i Lem, Gert køber.
Gordon afregner kørsel, Benny udleverer penge Prøvehund, Benny finder ud af

5. Brugsprøver 14­15 November 2015 med Tysk dommer afventer godkendelse af HB.

Vides endnu ikke om det går på plads, hovedklubben har søgt, men for sent. Der er interesse for prøven. Frank har kontakt og følger.

6. Lys på træningspladsen.

Kabel er pløjet ned og master rejst, en på hver side af vest bane. Forslag er to spot på vest mast og 4 på øst mast. Vi har to Kina LED som skal prøves af på vest mast. Hvis gode skal vi overveje at bestille flere fra Kina. Overvej Kina LED rør til klubhus loft!

7. Pinseskue 2016.

Kreds 32 har fået den. Vil vi flytte til søndag (ønske fra deltagere langvejs fra)? Frank spørger på næste medlemsmøde

8. Figuranter hvad gør vi her.

Der er ikke lovet figuranter om onsdagen, men vil som tid være til rådighed
Frank orienterer på næste medlemsmøde (ref. hjemmeside)
Carsten Cristiansen sendes på kursus, Steen Madsen arrangerer, Benny påminder Steen

9. Hjemmeside.

Kan man lave menu mere brugervenlig? Søren laver forsøg og alle tjekker Søren får log in af Helge i mail.

10. Lydigheds konkurrence/Juleafslutning.

Medlemmer + påhæng får gratis mad. Drikkevarer købes så i klubben. Klubben giver musik

Lydighedskonkurrence, er der opbakning til et på et tidspunkt i foråret?

11. Lørdags træning starter den 31. oktober.

Frank informerer på medlemsmøde/sms

12. Kasserer.

Kredsens økonomi ser positiv ud. Kantinen kører fremragende.
Salg og indkøb hænger fint sammen

Vi har pt 100 medlemmer, hvoraf 3 står i restance.

13. Evt.

Matrikel skelsætning.
Gert præsenterede koordinater og opmåling via mobil GPS. Virker som meget præcis og accepteret. Nabo lodsejer skal informeres og møde sættes op når mark er ”høstet” Gert sender oplæg til godkendelse i bestyrelse før der sendes til Nabo.

Grundkursus for klubbens medlemmer der er interesseret, med ekstern instruktør En figurant på indlæringskursus, Helge informerer BRK der tilmelder.

Næste møde

19. november 2015

Bestyrelse møde/referat

Gyvelvej 55, 6900 Skjern, fredag 7­8 2015 Kl.15.30. Fraværende: (Connie Sandholm), Benny og Søren

1. Postkasse tømt, ingen post!
2. Referat fra sidste møde er godkendt uden bemærkninger
3. Vold mod syd. Villy indkaldes til næste møde
4. Maling af klubhus + bekledning. Umbra grøn fastholdes, grunder og overflade
Start grunding på kursusdage
Dag til maling med grøn, Frank arrangerer
Plade skiftes mod syd
Begynde mod nord hvis folk til det
19­20 sep, 26­27 sep arbejdsdage. Beklædning mod nord. Skift dør og vinduer i nord. Carport beklædes (primært tag) Gert husk glas 5. Lydighedskursus. Steen Madsen arbejder på sagen
6. Matrikel. Gert er i gang, når punkter kendes og er afsat indkaldes Esper igen.
7. Pinseskue (15) 16 maj 2016. Frank ansøger
8. Tysk dommer i 2016? Frank: to dommere, hvad koster det? Brugs hanner og ung hunde. Til alm skue. Finde dato for at kan søge og finde pris. Koordineres på FB når Frank har relevante oplysninger
9. 12 Dec. Lydighedskonkurrence med juleafslutning
10. Grise cup. Kontakt slagter for at få sponseret kasse med for 1000 kr. kød til god pris mod reklame ved stævne. Gert forhører.
11. Kantine bemanding. Niveau er sat ned til at franskbrød med pålæg er nok, så er der nok der vil. Lav seddel med hvad det minimum indebærer. Helge laver udkast.
12. Brugsprøve i august eller september. Afventer Steen Madsen
13. Avlskåring 24. oktober. Hvis kåret i 2013 så kan de livstidskåres i Tyskland. Skal vi lave en VIP launce for dem der vil livstids kåre. Berettiget til morgenmad og frokost, samt øl fra Frank Jørgensen til frokost. Er vedtaget.
14. Økonomital er fine. Salg af udstyr er faldet meget. Vi har ikke så stort udvalg. Skal evalueres. Frank shopper på Siegerschau. Liste laves en dag vi er i klubhus.

15. Evt. Anlæg fra Pinseskue + 2 højtalere, vil vi købe det? Er til salg for 4500,­. Frank, kan trådløs række længere end det vi oplevede til Pinseskue? Gert. Kan nok presses til 4000,­ Gert spørger til det og laver aftale om at prøve og købe hvis det virker. (er mic FM signal?)
Næste møde

Bestyrelse møde/referat

Herningvej 139 Fredag 24 April 2015 Kl.17:00. Fraværende : Helge Simonsen

Godkendelse af sidste referat.
Referat er godkendt uden yderlige kommentar.

Formanden.

post kasse ris/ros tømmes.
Ingen indkommende forslag eller bemærkninger

Volden mod syd
Sagen er endnu afsluttes ­ igen skal der en drøftelse til med Villy

Arbejdes dag Med maling af klubhuset.
Klubhuset skal males gerne inden pinseskuet, der er pt

tilbud på maling i jem og fix. Benny vil tage kontakt til en af klubbens medlemmer som er maler.

Pinseskue 2015 ansvars områder for bestyrelsen har man styr på opgaverne. Gennem gang af opgavefordeling pinseskue 2015.
Kursus betaling (tilskud Jesper Ronde)

Han er ved at tage et mental test bedømmer kursus, Frank undersøger om der kan gives tilskud fra kommunen i samarbejde med kasseren Helge.

Der som dette kan lade sig gøre vil han får dækket kursus gebyr.

Lydigheds kursus.
Ved det seneste kursus med figuranter blev det oplyst af Morten P, at han også kører lydighed kursus, det er en mulighed at vi vil benyttet ham til et senere kursus. Benny vil i samarbejde med Steen tage kontakt til ham for at afklare nærmere.

Figuranter til godkendelse
Klubben har to figuranter i klubben som skal mønstre i år.

Matrikelkort er tilsendt bondemanden der dyrker på jorden som tilhører kredsen.
Der er taget er drøftelse med gårdejeren, han var ikke bekendt med at matriklen var delt op på denne måde. Frank har fremsendt ham de matrikel kort som klubben er i besiddelse af, herefter vil han vende tilbage med en mere drøftelse

Der skal findes en ny pladsmand.
For at finde kandidater, ligges der er annonce på hjemmesiden

Ny banner til pinseskue
En af klubbens medlemmer har tilbudt at lave en banner, ca 130x300

BHU.

Kasseren.

Økonomien.
Indkommet ønske fra kantinen

Brugsprøver den 25­26 April. 20 hunde er tilmeldt

Lene Karlson er dommer på de to dage

Avlskåring den 9 Maj.
3 hunde er tilmeldt ­ mangler 2 tilmeldinger for at kåringen kan godkendes

Sagen mht til opvaskemaskinen er at der flere gange har været montør ude, fir at rette op på en fejl. Bestyrelsen

besluttede, at får de ikke sagen bragt iorden inden pinseskuet, bliver der indkøbt en hel ny.

Evt.
Næste møde

Bestyrelse møde.

Herningvej 139 Tirsdag 10 Marts 2015 Kl.19:00. Godkendelse af sidste referat.

Referat fra d. 6 jan er hermed godkendt

post kasse ris/ros tømmes.

Ref: ingen indkommende post.

Over gang fra hvalpe hold til lydigheds hold.

Ref: Efter drøftelse og beslutning på BHU møde – hedder holdene fremadrettet, hvalpehold og færdselshold – dette træder i kraft når trænings dagene går over til mandage i 2015.

Vold mod syd

Ref: Der har været en stort ønske fra medlemmerne, at der bliver etableret vold, mod syd, så det bliver mere attraktiv at træne på de baner i det sene efterår og vinter. På baggrund af dette, er der rettet henvendelse til Villy, han giver et overslag på ca. 10.000 for etablering. Bestyrelsen er ikke færdig med at handle af

Arbejdes dag helst fredag og Lørdag.

Ref: Fremadrettet bliver arbejdsdage om lørdagen
De næst kommende arbejdsdage er følgende:
Lørdag: 18 april – søn 19 april fra kl. 08.00 begge dage – Frank sende mere info ud med nærmere deltagelse

Pinseskue 2015 ansvars områder for bestyrelsen.

Ref: Gennemgået ­ opgaver er fordelt ­ vedhæftet som bilag Gennem gang af opgavefordeling pinseskue 2015.
Ref: Gennemgået ­ opgaver er fordelt ­ vedhæftet som bilag

Drøftelse af BHU møde.

Ref: Klubben planlægger et kursus for figuranter (gruppe C kursus)
Kurset er for klubbene figuranter ­ afholdes i klubben lokaler ­ forventet afholdt d. 11 april 2015 .
Der sendes invitationen ud til de som forventes at kunne deltage (ca. 8 deltager) ­ klubben betaler gebyret Underviser er Morten P

Matrikelkort hvad gør vi med jord bonde manden dyrker som tilhører kredsen.

Ref: det forholder sig således, at gårdejeren benytter ca. 1tdr af klubbens jord, men klubben benytter sig så af vejen op til gården. Frank går i dialog med gårdejeren om hvordan det kan handles af i fremtiden.
Det er således at gøres dette ikke nu, kan gårdejeren efter en årrække gør krav på dette stykke jord, da matrikels tegningerne viser en skævhed på dette område.

Kasseren.

kontingent betaling første 1/2 år 2015.
Ajourføring af medlemslister og Conventus.
Ref: En kort gennemgang af klubbens økonomi
Der er pt. 29 medlemmer som har betalt træningsgebyr.

NB:
Der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling d. 1 april

eneste pkt. på dagsorden er følgende genvalg af kredssekretær

Evt.
Næste møde ­ Frank vender tilbage med mulige datoer

Bestyrelse møde.

Sdr Lemvej 4 Tirsdag 6 Januar 2015 Kl.19:00. Referat fra mødet d. 6 jan 2015

Deltager: Heidi, Frank, Benny, Connie, Helge Godkendelse af sidste referat.
Godkendt

Formanden.

post kasse ris/ros tømmes. Der er indkommende forslag.

Meddelelse/forslag i postkassen er følgende: forespørgelse om, at der evt. kunne etableres et kontor ved hjørnet ved udgangen – der kunne evt. afholdes møder og andet. Det kunne skabes mere vægplads til evt. nostalgi – klubbens historie.

Bestyrelsen har drøftet mulighede, vil herefter vende tilbage med hvilke muligheder der er tilstede – et oplæg vil blive fremlagt under evt. på det kommende generalforsamling

Tilmelding samt dato for generalforsamling på hjemmeside.
Generalforsamling finder sted d. 29 jan 2015 kl. 1930
Fællesspisning forud for mødet er kl. 18.00 – tilmelding til spisning seneste lørdag d. 24 jan 2015 – kontakt Tina Friis på tlf. 40132884

På valg 2015 Formanden samt Bestyrelses medlem

Formand Frank Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Heidi Strømberg

Ansvars områder for bestyrelse medlemmer.

Der er udarbejdet en oversigt over div. arbejdsopgaver – bliver fremlagt snarest muligt

Kursus i 2015 ansøgning ved kommunen.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at lave et intern kursus for figuranter, der på tænkes at det er muligt for andre

klubber at deltage, dog må der påregnes et deltager gebyr ­

Foredrag 2015.

Man kan byde ind med evt. forslag til foredrag som kan afholdes i klublokalerne

Jubilæum 2 personer 10 år 1 person 25 år.

Gratuleres på generalforsamlingen Ring træning 2015.

Over gang fra hvalpe hold til lydigheds hold.

Drøftelse af hvilke muligheder for hvordan man kan forbedre fordelingen af aldersgrupper på forskellige træningstrin.

Formanden tager en videre drøftelse med BRK rep.

Årets hele hund, Årets Brugs hund, Årets Udstillings hund. Præmier til hundefører.

Igennem tiden har der været en del logistik omkring uddeling af pokaler – fremadrettet bliver der istedet udleveret en

glas pokal som ikke efterfølgende skal retur.

hjælp til renovering af klubhus.

Der bliver fastlagt nye arbejdsdage – fremlægges på kommende medlemsmøde

Kasseren.
Kredsens økonomi her under kantine 2014.

Klubben har formået at fastholde en sund økonomi.
Hele årsregnskabet bliver fremlagt på kommende generalforsamling kontingent 2015.

Ingen ændringer

Evt.
Næste møde

Bestyrelse møde

Herningvej 139 Tirsdag D 4. november 2014 Kl.18:45

Mødeleder: Frank Jørgensen Referent: Helge Simonsen

Tilstede: Formand Frank Jørgensen, Kasser Helge Simonsen, Benny Pedersen Afbud: Connie Sandholm
Ikke fremmødt: Heidi Strømberg

Godkendelse af sidste referat.

Formanden.
1. Beklædning på klubhus

Ref; Udførelsen udsat til efter 4. 12.2014.
Frank, Benny og Helge igangsætter
I den forbindelse udskiftes vinduet i køkkenet i syd siden.
Der har været rejst et forslag om at lave en tilbygning til klubhuset, indeholdende toilet faciliteter. Dette vil bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til.

1. Arbejds dag hvem er tov holder.

Ref; Arbejdsdag: dagen er endnu ikke fastsat – tovholder melder ud, når de er klar med en præcis dato (efter 4. 12.)
Tovholder: Frank, Benny Helge Der er indkøbt 6 plader til skur/carporten på træningsbanen – tanken er at den skal afdækkes på

tre sider. Hensigten er, at man kan stå i læ, ved stævner og træningsaftener

1. Postkasse tømmes. Ref; Intet at bemærke

1. Brugsprøver i kredsen samt kåring.

Sidste brugsprøve i kredsen i år er den 20. december 14. Dommer Lene Carlsson.

Formandsmøde den 24. januar 2015

Grundet dårlig planlægning af tidspunktet for formandsmødet, mange formænd udskiftes i kredsene ved efterfølgende generalforsamlinger, ønsker kreds 32 ikke at deltage i mødet. Bestyrelsen bakkede op om dette.

LD møder

Bestyrelsen diskuterede om det kunne være muligt fremadrettet at afholde LD møder via telefon konference.

Uddannelse af trænere og figuranter.

Kredsen bakker gerne op omkring uddannelse af træner/figurant staben. Vi lægger det ud til den enkelte instruktør at søge og udvælge relevante kurser. (forelægges bestyrelsen inden endelig booking)

Kredsen indkøber en skabsfryser til erstatning for kummefryseren. Dette for at forbedre pladsforholdene i køkkenet. Desuden ændres indretningen af køkkenet lidt, for at øge bordpladsen.

1. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Ref; Bestyrelsen har haft en generel drøftelse af, hvorledes træning foregår og hvordan man ellers begår sig på klubbens arealer, det pkt. som har haft en særligt drøftelse, er omkring hvorledes man forholder sig til behandlingen af sin hund under træning. Her henleder bestyrelsen medlemmernes opmærksomhed på, at man overholder dyrværnsloven, det betyder at slag eller spark er på ingen måde acceptabel. Dette kan medføre en bortvisning fra klubben.

I forholde til trænings aftner hvor der trænes gruppe C, er det figuranternes hunde der har første ret til træning, herefter er det klubbens medlemmer.

1. Ansøgning af pinseskue 2015.

Kredsen har fået tildelt pinseskuet. Hovedklubben har anmodet kreds 32 om at flytte skuet til pinsedag, i stedet for 2. pinsedag. Bestyrelsen drøftede det på mødet og valgte at afvise anmodningen.
Regnskab.
Ref; Kasseren gennemgår regnskabet. OK

1. Kontingent og medlems antal samt gennem gang af medlems liste.

Ref; 29 medlemmer har pt. betalt træningsgebyr – det er en tilbagegang i forhold til sidste år. Det bliver lavet en opfølgning via medlems liste.Total er der 107 medlemmer i kreds 32.

Evt.

Jule lydigheds konkurrence/ julefrokost afholdes Lørdag d. 29. november. Der forventes levende musik. Tilmelding skal ske via klubbens hjemmeside. Dommer skal findes.

Næste møde ­ ??? – afholdes i kreds 32 klub lokaler

Bestyrelse møde

Herningvej 139 Tirsdag D 9 September 2014 Kl.18:45

Mødeleder: Frank Jørgensen Referent: Connie Sandholm

Tilstede: Formand Frank Jørgensen, Kasser Helge Simonsen, Kredssekretær Connie Sandholm, Bestyrelses medlem Heidi Strømberg, Benny Pedersen

Godkendelse af sidste referat.
Tilknyttet kommentar til referat fra d. 9 april – klubben har fået afslag på ansøgning vedr. grønordning. Tilskudsmidler er i stedet tilfaldet andre foreninger.
Det er ikke mulig at søge denne ordningen igen, da det var en engangspulje.
Øvrig del af referatet er godkendt af bestyrelsen.

Formanden.

1. Midterst bane kan vi bruge den til spor for hvalpe om lørdagen.

Ref; Et klubmedlem har rettet henvendelse med en forespørgelse, om det kan lade sig gøre, at bruge det til hvalpetræning, i forhold til at klubben ikke har nogle arealer hvor der kan trænes spor med hvalpe.
Bestyrelsen er ening om, at der kan give tilladelse til dette. Tilladelse er gældende fra næste trænings aften.

1. Arbejdes dag hvem er tov holder.

Ref; Arbejdsdag: dagen er endnu ikke fastsat – tovholder melder ud, når de er klar med en præcis dato
Tovholder: Gert Kargo og Carsten Kristiansen, planen er at de går i gang i slutningen af sept. begyndelsen af okt.

Der skal indkøbes regler 2/4 – der rettes henvendelse til en af klubbens medlemmer, som er ansat hos en tømmerhandel, om denne kan være behjælpelig med en fornuftig pris.
Der er indkøbt 6 plader til skur/carporten på træningsbanen – tanken er at den skal afdækkes på tre sider – åben ud mod Øst bane 2, der sættes et vindue i samtidig.

Hensigten er, at man kan stå i læ, ved stævner og træningsaftener

1. Medlemmer hvem hjælper ved Indskrivning.

Ref; Det kan være vanskeligt at finde tid til at servicerer nye medlemmer ordenligt på trænings aften, bla med at sikre at de bliver meldt ind i klubben.
En drøftelse, besluttede bestyrelsen, at man fremadrettet skal have mulighed for at kan tilmelde sig som et nyt medlem online – direkte via klubbens hjemmeside.

Helge udarbejder en vejledning på hvordan man skal gøre som et nyt medlem. Der bliver samtidig udarbejdet et opslag som vil hænge synligt i klublokalerne.

1. Postkasse tømmes. Ref; Intet at bemærke

1. Brugsprøver i kredsen samt kåring.

Ref; Brugsprøve afholdes Fredag d. 26 sept. kl. 15.00 i kreds 32 Yderlige oplysninger forefindes på klubbens hjemmesiden Grisecup: lørdag d. 27 sept., samt avlskåring i kreds 32
Yderlige oplysninger forefindes på klubbens hjemmesiden

1. Problemstilling: Hunde afføring efterlades rundt omkring på pladsen.

Ref; pkt. er drøfte ved flere bestyrelsesmøder, og gentagende gange er medlemmerne opfordret til at samle hunde afføring op efter sin hund, både ved træning og stævner. Den nye problemstilling er, at hunde afføring bliver dog samlet sammen i hundepose, men posen bliver ikke taget med til skrald. Så nu ligger der poser rundt omkring.
I den forbindelse, vil bestyrelsen gøre et sidste forsøg på, at få alle der har sin gang i klubben til at rydde op efter sig – der vil blive indkøbt flere skovle, de vil være let tilgængeligt, samt at det forventes at de bliver brugt.

1. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Ref; Bestyrelsen har haft en generel drøftelse af, hvorledes træning foregår og hvordan man ellers begår sig på klubbens arealer, det pkt. som har haft en særligt drøftelse, er omkring hvorledes man forholder sig til behandlingen af sin hund under træning. Her henleder bestyrelsen medlemmernes opmærksomhed på, at man overholder dyrværnsloven, det betyder at slag eller spark er på

ingen måde acceptabel. Dette kan medføre en bortvisning fra klubben.
I forholde til trænings aftner hvor der trænes gruppe C, er det figuranternes hunde der har første ret til træning, herefter er det klubbens medlemmer.

1. Ansøgning af pinseskue 2015.
Ref; Ansøgning er sendt d. 4. Sept. 2014 – afventer et svar – formodes at komme i begyndelse af nov.

Kasserer.
1. Regnskab.

Ref; Kasseren gennemgår regnskabet

1. Kontingent og medlems antal samt gennem gang af medlems liste.

Ref; 21 medlemmer har pt. betalt træningsgebyr – det er en tilbagegang i forhold til sidste år. Det bliver lavet en opfølgning via medlems liste. Det er endnu medlemmer som har fået tilsendt girokort, der endnu ikke har betalt, man forventer at betalingen er undervejs – sker det ikke må man forvente, at få en reminder fra klubbens kasser.
Total er der 110 medlemmer i kreds 32.

1. Pinseskue 2014

Ref; Kredsen har afholdt pinseskue 2014, det gav overskud ca.18.00 kr.

Evt.

Jule lydigheds konkurrence/ julefrokost afholdes Lørdag d. 6 dec.
Tilmelding skal ske via klubbens hjemmeside.
På foranledning af en forespørgelse fra et par af klubbens medlemmer, omkring om det er mulighed for at det igen genoptages, at der kan serveres varm mad om onsdagen. Dette forslag kan bestyrelsen ikke imødekomme.

Næste møde ­ Tirsdag d. 4 nov. kl. 18.45 – afholdes i kreds 32 klub lokaler

Bestyrelse møde

Herningvej 139 onsdag D 2 April 2014 Kl.18:30 Fraværende: Benny, Helge

Referent: Connie Sandholm

Godkendelse af sidste referat
godkendt

Formanden.
Danmarks hund i haderslev 6 April.
7 hunde skal på præmie podiet fra kreds 32 – bestyrelsen vil gerne på klubbens vegne vise en erkendelighed, som bliver givet ved selv overrækkelsen.

Midterst bane.
Der kan ikke trænes på den midsterste bane grundet at der står meget vand, der bliver fortaget en rep, løbende – dette er gældende frem til pindeskuet.
Der er kun 2 landsdelsskuer 2014.
Da der kun er udbudt 2 skuer, det kan betyde for kredsen at der kan komme flere hunde til pinseskuet.
Bestyrelsen vil løbende følge op på dette.
Postkasse tømmes.

1. en henvendelse går på, at der ønskes opført et rygeskur/lokale – bestyrelsen henviser til det overdækket areal, dette er det som skal benytte

2. en anden henvendelse går på, at det opleves at der smides for mange skodder uden for, hvilket ikke er acceptabel, bestyrelsen opfordre rygerene til at bruge de opstillede aksebægere og ellers rydde op efter sig selv.

Brugsprøver i kredsen.
Der efterspørges flere tilmeldinger d. 17 og 18 maj

Cigaret skod under halv tag samt hunde lort efter ladt på pladsen.
Der henvises til tidelige pkt. samt at der henvises til de eksisterende regler ved hunde lort Gennem gang af opgavefordeling til pinseskue.
Repræsentantskabs møde.
Overføres til næste møde

1 lys mast mere på bane 3.
Overføres til næste møde grundet at der skal være møde vedr. Grønordning – mødet afholdes torsag d. 3 april kl. 16.00 – nærmere info følger senere.

Kasserer.

Regnskab.
kontingent.
Der er 29 medlemmer der har indbetalt træningsgebyr – en nedgang på 15 medlemmer Øvrigt regnskab gennemgås på næste møde idet kasseren er fraværende

Evt.

Næste møde
9 April kl. 18.30 hos Frank

Bestyrelse møde

Herningvej 139 Mandag D 9 December 2013 Kl.19:00

Deltagere: Frank, Helge, Heidi, Benny, Connie

Godkendelse af sidste referat – godkendt med de omtalte kommentar. Referent: Connie Sandholm
Kommentar:
Manglende opgave – lave arbejdsplan i kantinen for 2014

Ved oprydning, finder man et brev i køkkenet, fra den tysker som har lagt i campingvogn. I brevet skriver han, at han ønsker at blive medlem af klubben, kreds 32. Helge tager kontakt til ham – enten pr. Brev eller mail.

1. Formanden.
2. Postkasse ris/ros tømmes.

Ref. en henvendelse med et pkt. til kommende generalforsamling, hvor det ønskes drøftet om klubhuset fremadrettet skal være et røgfrit sted at komme.

1. Grønne ordning fra vindmøller.

Ref. Frank har fulgt op på henvendelsen, her orienteres ham, at der vil gå op til et år, før der kan ansøges. Ansøgning forefindes på hjemmesiden. Når muligheden for at ansøges, vil det slås op i div dagblade samt uge aviser – Overskriften er Grøn ordning. – kommunens kontaktpersoner er Henrik Hauge.

1. Tyveri alarm.
Ref. Alarmen er ikke helt oppe at køre endnu, opfølgning foretages af Carsten Christiansen.

1. Rygning i klubhuset der var flere som tog hjemme fra julefrokost.
Ref. Bestyrelsen har besluttet, at klubbens rygepolitik, sættes på som et pkt under indkommende forslag. Der skal tages stilling til om

det skal være et røg frit klubhus med virkning fra 2014

1. Jørgen Madsen slår græsset i fri uger. Ref: pkt. betragtes som en orientering

1. Helge Simonsen Hjemmeside.

1. 2 personer har givet tilsagn om hjælp til hjemmeside.
De to ovnnævnte personer er Carsten Christiansen, Jesper Rønde – samarbejder med Helge om div opdateringer.

1. Tilmelding samt dato for generalforsamling på hjemmeside.

Ref. Helge lægger det ud på hjemmesiden – hvor tidspunkt , dato og dagsorden.
Der vil ikke blive annonceret i dagbladene – i stedet vil der blive sendt en sms til alle medlemmer – vil fremsendes i uge 1 og uge 3 I dec. Vil ordstyrer blive informeret og denne annoncering – fremsender en mail til formanden som godkendelse

1. Kasseren.
2. DGI skal vi være medlem vi har ikke fået hvad vi var lovet.

Ref. Klubben meldes ud af DGI, medlemskabet svarer ikke til det lovet.

1. Økonomi.

Ref. Helge orienter om klubbens økonomi – dette pkt. fremlægges på kommende generalforsamling d. 30 jan. 2013

Antal: medlemmer 111
4 medlemmer er i restance ved medlemskab i hovedklubben – ved nærmere gennemgang, er det medlemmer sig i klubben længe – bliver restancen ikke indløst snarest muligt, slettes deres medlemskab.

1. Kredsens bank lån.
Ref. Efter en fælles bestyrelses beslutning er banklånet indløst. Kasseren bekræfter at dette er fundet sted.

1. BRK.
2. Vi har måske en ny BRK.

Ref: En ny BRK er under rekruttering

1. Trænings start 2014.
Ref. Første trænings dag lørdag d. 4 januar – orienter jeg venligst via hjemmesiden

1. BRK beretning til generalforsamling.
Ref. bliver udarbejdet – beretning fra avlsudvalgt udarbejdes af Gordon Steffensen

1. Figuranter hvad gør vi her.
Ref: Forslag til at der inviteres ind til et dialog møde med klubbens figuranter Evt.
Næste møde 13 januar 2014 kl. 17.30 – Klubhuset, Kreds 32

som ikke har vist

Bestyrelse møde

Herningvej 139 Onsdag D 23 oktober 2013 Kl.17:30 Godkendelse af sidste referat. Godkendt
Fremmødte Frank, Helge, Connie, Heidi og fra BHU Karl, afbud fra Benny Referat: Karl Frost
Formanden.

Postkasse tømmes.
Kantine priser tages op med kantinen

Grønne ordning fra vindmøller.

Frank har snakket med Ringkøbing/Skjern kommune. Se efter opslag i avisen inden for den næste år og kontakt bestyrelsen.
Afgifts midler fra automater.
Frank har været til møde ved revisor, men der er intet nyt.

Landdels gebyr hævet væsentligt øvrige gebyr på lagt kredse.

Ved afmelding til Skuer

Den midterste trænings bane. (carport)

Carport på bane 3 når skjul er flyttet.

Tysk dommer 2014.

Frank tager fat i hovedklubben ang. tysk kårings dommer

Køkken kantine har lagt arbejdes plan. (priser)

Arbejdes plan til frem til januar.

Arbejdes lørdag (Punkter)

Færdiggørelse af hus
Skjul flyttes på bane 3 og opsætning af carport.
Arbejde i kreds 32 start kl. 8.00 d. 16.11.2013 med kaffe og brød
Udlån af klubhus i sommerferie ( 4 Maj 2014)
Ved udlån af klubhus skal der være opfølgning på evt. rengøring 4 Maj er den udlånt til konfirmation.

Tyveri alarmen hvem skal den ringe og sende sms til.

Frank, Steen og Benny SMS til Karl og Heidi

Kasseren.

Medlems antal.

D. D. 111 medlemmer

Træningsgebyr hvor mange betalende.

Anden halvår 37 betalende

Bank lån på klubhus.

Banklån indfries

Tilgodehavende i mappen.

Der skyldes 600,­ kr i blå

(landsdelsmøde)

Helge deltog og orienteret...

BRK.

Der bør indkaldes til figurant/træner møde om hvem hjælper til fremad rettet...

Figurante og træner samling d. 16.11.2013 fra 11.00 13.00

Figurant liste opdateres.

Kommer efter mødet

Faste figuranter bør sendes på kursus.

Dermot til kursus på Fyn
Dorte og Mette skal også på kursus
Plan for prøver i 2014.

Grise cup.

Udsættes 2014

Kredsmesterskab for hvalpe.

Udsættes 2014

Lydigheds konkurrence d. 30.11.2013 Frank arrangere Karl tager fat i Erik Johanneson

Flere forskellige til at hjælpe til prøver.

Evt.
Næste møde. 9.12.2013 kl. 18.30 Bestyrelses møde igen d. 13.1.2013 kl. 17.30 General forsamling 19.30 spisning kl. 18.00

Bestyrelse møde Mandag 17 juni 2013 kl.17:00
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.

Godkendelse af sidste referat. Godkendt
Fremmødte Frank, Benny, Helge, Connie, Heidi og fra BHU Karl Referat: Karl Frost

Formanden.
Gebyr på brugsprøver stiger måske til 275.­ Orientering
Ny tovholder på kantinen. Karin Simonsen
Der er forsvundet nogle gittermaster som var henlagt ved hvalpe banen.
Bortskaffelse af ting tilhørende Kreds32, undersøgelse fortages.
Ny figurant til kåring. Frank D. Er skadet og der skal findes en ny
Udlodning gennem gang. Helge tager sig af det når revisor er klar.
Evaluering af pinseskue.
Emner fra medlems møde.
For lange vagter i kantine hvis man har hund med.
Der skal være mulighed for afløsning hvis man skal ind med hund.
For mange opgaver under hvert emne samt et tidsplan for hvert opgave. Måske mere opdeling af opgaver
Tovholder for hvert opgave. En tovholder for hver område
Hele kredsen skulle indkaldes til møde om opgaver. Der lave en møder inden pinseskuet i forbindelse med medlemsmøde. Folk smider stadigvæk deres efter laden skaber fra hunden på pladsen. Er taget op på medlemsmøde.
Postkasse tømmes. Sikre at alle får samme behandling ved pinseskue i forbindelse med mad. Ingen ved rygning ved møder.
Sommerferie.
Sidste træningsdag inden ferie er den 1.7
Første træningsdag efter ferie er den 5.8
Kasserer.

Kredsens økonomi. Indkøb af friture gryde til kantine ok, Økonomien se godt ud
Beklædning på klubhuset. Beklædning (Plade som er magen til eksisterende) ca. 6000,­ kr. måske plus isolering, Gert er tovholder.
Pinseskue økonomi. Det var igen flot
BRK.

UHP. 26 juni.
IPO. 29 Juni.
Figuranter og fordelinger vil det være muligt.
Indkaldelse til møde med figuranter og trænere
Træner til stens hold eller skal den ligges sammen med Bennys hold. Fremad tager Benny begge hold, med Heidi som hjælper Sportræning om onsdagen. Tages op efter sommerferien
Næste møde. Efter uge 34 hvis Connie skal med Frank indkalder
Evt. Bane 3 trække over til vest.

Bestyrelse møde

Herningvej 139 Tirsdag D 7 maj 2013 Kl.18:30

Godkendelse af sidste referat. Godkendt
Fremmødte Frank, Benny Connie, Heidi og fra kantine Jonna og fra BHU Karl Referat: Karl Frost

Formanden.

Gennem gang af opgavefordeling til pinseskue.
Er gennemgået, se opgavefordeling på www.kreds32.dk

Midterst bane, er færdig, mangler kun at blive tromlet.

Kåring og udstilling med tysk dommer i juni 2014. dommeren har givet tilsagn. Frank ansøger Schæferhundeklubben om kåring i 2014.

Medlemsliste. Vi er oppe på 112

Postkasse tømmes. Ønskes om frankfurtere til pinseskuet, Der bliver købt 150 frankfurter. Træningspladsen bliver brugt som lufteplads, Frank tager dette op på medlemsmøde.

VM 2018 samt hovedklubben har 100 års jubilæum, WM ønskes i Herning, med omkringliggende kredse. Der bliver arbejdet på dette.... Frank tager dette op på medlemsmøde.
Lotteri til pinseskue ved vi hvor mange præmier der kommer fra Ulrik. Hiedi køber amerikansk lotteri

Pokal til pinseskue kommer i denne uge samt glas plader.

BRK.

B&C match, evt figurant Morten Andersen
Til prøver skal vi have flere til at hjælpe, specielt til at lægge spor, Evt Peter Svendsen.

Tilmelding til pinseskue.

Kantine.

Figurant mønstring D 18 Maj har styr på køkkenet, Mona laver big burger.
Noget at spise søndag D 19 maj til hjælper dagen før pinseskue, Jonna køber salat osv. til bolle, Maria, ”Sørens” Lotte eller Erna forespørges om hun vil lave dette.

Evt.

Oprydning i klubben efter træning.
Puslebord til pinseskue, Plastbord med underlag

Næste møde.

Frank indkalder efter pinseskue

Bestyrelse møde

Herningvej 139 6950 Ringkøbing 10 April 2013 kl.18:30

Tilstede:
Benny, Frank, Conni, Heidi, Helge Karl (BRK), og Jonna (Kantine)

Karl Frost

Godkendelse af sidste referat.
Fra sidste møde blev DGI debatteret man skal registreres med navn
Følgende mangler vedrørende arbejdsdag, halvtag skal støttet op og bane 2 gøres færdig.
Vejledning om lægevagten, frank tager en vejledning med til at hænge op.
Helge har sendt ud til kennel om sponsorat
Maling til Erna så hun kan male badeværelse Helge giver Erna besked om maling.
Mail fra medlem: Ingen gratis kaffe til pinseskue, der kommer krus i to farver med heldags kaffe eller pr. Krus. Indkøb af kniv, Helge foranlediget dette på ønske fra kantine.
Indkøb til pinseskue, ikke for meget lager, så hellere hente ekstra.
Pinseskue opgave fordeling
Kårings sekretær d. 6.7.2013 Tina Nørgård

Kasserer.

Medlemskab: der er 106 medlemmer
Økonomi: Se godt ud og kontingent betaling er 99%
Udlodning fra automater, underskrifter fra bestyrelsens medlemmer: Helge orienterede om dette. Connie kan snakke med Thorbjørn, når vi kommer der til.

BRK.

Prøve d. 26­27 april
Prøveleder: Karl Frost
Sekretær:
Figurant: Brian Nielsen
Kantine: Mona forespørges om fredagen Jonna har styr på lørdag

Figurant mønstring d. 18 maj
Helge skal overføre penge til hoved klubben ned navne. Frank sørger for madlavning.

Kantine

Referat fra hvert møde: Frank hjælper ved næste møde Slag af chokolade
Øl og vand priser tages op på næste møde.

EVT .
Conni ønsker dagsorden sendt ud dag før

Næste møde: Tirsdag d. 7.6.2013 kl. 18.30

Bestyrelse møde Dagsorden. Tilstede:

Herningvej 139 6950 Ringkøbing 6 Februar 2013 kl.18:30

Benny, Frank, Steen, Heidi, Connie, Helge Karl (BRK), og Jonna (Kantine) Referent: Karl Frost
Godkendelse af sidste referat.

Formanden.

Frank byder velkommen til de to nye i bestyrelsens medlemmer

DGI.
Helge tager kontakt med DGI ang. Kurser for medlemmer Arbejdes lørdag.
Vigtigst er pladsen lørdag 16/3 kl. 8.00 til kaffe Opgavefordeling pinseskue 2013.
Gennemgang af listen

Formandsmøde i vejle fremlæggelse.
Vejledning om lægevagten
Bille Ruwald foderets sammen sætninger Lørdag 13 April 2013 kl.9:00

Kasseren.

Medlems antal hovedklubben.
kontingent betaling bestyrelse medlemmer.
DGI angående møde, Helge har kontaktet Henrik 26.2 2013 er der møde i Tangø Center deltager Connie og Heidi Connie havde ide til møde i kredsen
Helger sender liste til kennel ejere som lægges ind i referat

BRK.

Prøve D 9­10 Marts.
indkaldelse til træner/figurant møde Prøve leder og til melding til Karl Frost Figurant Brian Nielsen
Sekretær Gurli Duedahl
Sporlægger Frank

Indkøb af apportbukke der følger regler for klubben Helge indkøber Pistoler Frank

indkaldelse til træner/figurant møde Karl finder dato Frank har fået en cykel til FP

Kantine.

Arbejdes plan ajour ført. Møde d.16.2
Prøve den 9­10 marts.
Maling til Erna så hun kan male badeværelse Heidi finder maling og giver Erna besked Postkassen forlag om camping og oprydning efter fest og hjemmeside skulle være opdateret

EVT. Frank tager ventelinje op ved medlems møde.

Næste møde: 23.3 kl. 11.00

Bestyrelsesmødet den 18. januar 2013 i klubhuset

Tilstede:
Benny, Frank, Steen, Karl (BRK), og Jonna Afbud Helge

Referent: Karl Frost Godkendelse af sidste referat.

Referatet er godkendt

General forsamling

Forslag til nye bestyrelses medlemmer En bestyrelses medlem, forslag Heidi Sekretær forslag Winnie
Formand mand modtager genvalg

Pokaler til hundefører og erstatnings pokaler

Frank finder ud hvem der har og skal have. 10 og 25 år nåle uddeles

BRK beretning

Beretning er klar
Prøve i Marts
Grisecup mangler
Træner og figuranter arbejder vi med nye emner hele tiden

Kasserne

Medlems liste fra hovedklubben vi er 103 medlemmer. Regnskab gennemgået og det balancere og gennemgås med revisor

DGI
Henrik

Kommer med forslag til forsikring og medlemsskab ca. 1100 pr år Kreds 32 er blevet medlem af DGI
Der kan søges:
Kurser for kantine
Kurser for instruktør
Kurser for folk der vil søge sponsorater
Kurser for ledere
Forløb rekrutering af nye medlemmer Helge ansøger DGI

Farmand

Ny hjemmeside til pinseskue 2013 betalt af formanden opdateres af Karl Frost

Formandens beretning er klar
DGI møde i kreds 32
Nøgle personer til pinseskue evt. Kantine, ringe, parkering osv.

Frank snakker med Asker Thomsen om tilskud fra vindmøller i Ølstrup, No Frank næste møde
Gennemgang af spørgeskema næste møde
Etablering af mellem bane.

5000,­ kr til sand og muld til grusgrav
Ca. 3500 til afretning og 2000,­ til frø til Mejlby maskinstation
Internet forbindelse blev Kjærgårdnettet med Viasat boks pris 2700,­ pr måned 200,­

Avlsudvalgs beretning

Gordon beretning er klar

Arbejdsdag

Ny arbejdsdag til næste år
Opsavning af træ
Reparation af klatre spring Steen Madsen
Flue fanger opsættes Gave fra Dan ThomsenSkal repareres

Kantine

Frank skaffer frem over kød til prøver osv.

 

http://Pinseskue2013.minisite.dk/

BRK

Evt nyt Kursus for figuranter med Brian Jakobsen Indkalde til BHU ang. figuranter om onsdagen.

B­C match i foråret Steen tovholder og planlægger. Steen kontakter Vibeke ang. 18.5
Erik Johanneson kontaktes ang. Lydigheds konkurrence og Erik er og for 2013
Benny tager lydighedshold hjælpes af
Steen huskede os på at han ville være i bestyrelsen for en periode som udløber til næste general forsamling
Evt.

Næste møde

Bestyrelses 6­2 2013 kl. 18.30 i klubhuset.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite