Prøve d. 14.6 se caniva
Prøven d. 10.11.2020 er ændret til d. 25.10
Kreds 32 har valgt at afholde SPH DM d. 17-18 oktober 2020
Kære kredsformænd
Blad nr. 3-4, Marts-April, er nu online. Grundet Corona situationen bliver dette blad ikke trykt og postomdelt, men du kan læse, downloade og/eller printe det her:
https://medlemsbladet.schaeferhund.dk/2020-3-4/ eller via klubbens hjemmeside

MEDLEMSBLADET.SCHAEFERHUND.DK

2020-3-4

Send venligst videre til jeres kredsmedlemmer.

 
Kreds mester skab KMS ændret til d. 27.6
Indtil videre udsat

 
I henhold til DKK retningslinjer for træning på kredsens træningsplads starter træning op igen d. 18.4 kl. 10.00
Kredsens kantine vil være lukket ind til videre
Da der er 3 træningsbane skulle det være muligt at holde god afstand.

Træningstider fremadrettet vil være:
Lørdag fra kl. 10.00
Mandag fra kl. 18.45
Onsdag fra kl. 19.00, hvor der er ringtræning og selv træning

 

DKK´s retningslinjer for genoptagelse af hundetræning under corona-situationen

Ud fra myndighedernes seneste udmelding og retningslinjer vurderer Dansk Kennel Klub, at hundetræning UDENDØRS I SMÅ HOLD PÅ MAKSIMALT 10 PERSONER (inkl. instruktør) vil kunne genoptages fra og med tirsdag den 14. april 2020.
Dette drøftes på bestyrelsesmøde i morgen

Ringtræning hver onsdag kl. 19.00
Starter onsdag d. 11.3
Gæster til ringtræning 20,-
Til salg 500,- kr
Pengene overføres til Kreds 32 konto
L75 B55 H 66 cm
Til salg 500,- kr
Pengene overføres til Kreds 32 konto
Se billeder fra renoveringen af klubhus under foto (Se foto)
Bestyrelses referat på hjemmeside under bestyrelser
Se prøver i 2019 i kalenderen
Følg nyheder brug kalenderen
Brugsprøver i Kreds 32
Tryk her
Er jeg tilmeldt ? Se i Schæferhunde klubbens kalender 
 
Se reslutater fra prøven under Kreds resultater
Klik her for at få dit eget GoMINIsite