Prøven  med Erik og Ella d. 16.2 er udsat til søndag d. 23.2
På grund af storm varsel.

Kantinen tilbyder d 15/2

Ristet hotdog
Fransk hotdog
🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Prøven d. 16.2 er udvidet med ekstra dommer SV dommer Erik Erik Søndersø Ahrends HUSK at se hvilken prøve du tilmelder
Figurant til prøven d. 16.2 Dermot er på træningspladsen onsdag klokken 19.00
Se referat fra Generalforsamling TRYK HER
Tilmeldte til Hugo og Pia kursus
Lars Rahn uden hund
Anne-Mette Petersen uden hund
Pia Poulsen uden hund
Sam Beck uden hund
Peter Svendsen uden hund
Rie Svendsen unde hund

Karsten Højhud med hund
Chalotte Jepseren Team Marlboro Eya med hund
Chalotte Damtoft med hund
Steen B. Madsen med hund
Mariette Brogaard med hund
Jørgen Sørensen med hund
Pernille Hangaard Sørensen med hund
Anna Klynge med hund

Karsten Højhus og Jeppe Mark er blevet godkendt som figuranter ved avlskåringer

Stort tillykke


Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Husk TILMELDING til gratis mad kl. 18.30 på 61364285 eller kf@joinlife.dk 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 32 Ringkøbing.
 
Torsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30, på kredsens adresse:
 
Herningvej 139, 6950 Ringkøbing
 
Dagsorden:
 
Valg af dirigent.
 
Valg af 2 stemmetællere.
 
Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU).
 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.
 
Indkomne forslag.

A: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
     Formand på valg. For en 1 årige periode. Anne-Mette Petersen modtager valg 
     Næstformand på valg. For en 2 årige periode. Jeppe Mark modtager valg
     Kassere på valg. For en 2 årige periode. Tom Pedersen modtager valg
     Sekretær på valg. For en 2 årige periode. Karl Frost modtager valg
                                                                                                                                                                   
B: Valg af 2 suppleanter
C: Valg af revisor og revisorsuppleant
D: Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab.
 
Eventuelt.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Pr mail annemettep59@gmail.com
Alle er velkomne, men kun medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark er stemmeberettigede og valgbare. Gyldigt medlemsbevis forevises ved indgangen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen i Kreds 32

Vintertræning starter
Sidste træning d. 30.9 første træning lørdag d. 12.10
Der er prøve d. 5.10
NYE Træningstider

Vintertræning - Lørdage.

Kl. 10:00 - 10:45 Hvalpehold.
Kl. 10:00 - 10:45 Færdselshold
Kl. ca. 11:00 Forsvarsarbejde
Der frisk kaffe og brød fra kl. 09.30

Til salg 500,- kr
Pengene overføres til Kreds 32 konto
L75 B55 H 66 cm
Til salg 500,- kr
Pengene overføres til Kreds 32 konto
Se billeder fra renoveringen af klubhus under foto (Se foto)
Bestyrelses referat på hjemmeside under bestyrelser
Se prøver i 2019 i kalenderen
Følg nyheder brug kalenderen
Brugsprøver i Kreds 32
Tryk her
Er jeg tilmeldt ? Se i Schæferhunde klubbens kalender 
 
Se reslutater fra prøven under Kreds resultater
Klik her for at få dit eget GoMINIsite