Opdateret d. 5.12.2018
Prøve d. 24.2.2019 Dommer Hanne boe
Figurant Karsten Højhus
Kreds generalforsamling torsdag den 31 Januar 2019 med spisning kl.18:00. Generalforsamling starter kl.19:30.
Vil man spise den pågældende dag så send en sms senest den 24 januar 2019.
på 2856 7430.
Dagsorden kommer senere.
Dags orden til generalforsamling 31.1.2019

 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 32 Ringkøbing.
 
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.30, på kredsens adresse:
 
Herningvej 139, 6950 Ringkøbing
 
Dagsorden:
 
Valg af dirigent.
 
Valg af 2 stemmetællere.
 
Formandens beretning fremlægges til godkendelse (herunder AU og BHU).
 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.
 
Indkomne forslag.

A:Valg af bestyrelsesmedlemmer:
     Formand på valg. For en 2 årige periode.
     Bestyrelse medlem på valg. For en 2 årige periode. 
     Næstformand på valg. For en 1 årige periode.
     kreds sekretær på valg. For en 1 årige periode.                                                                                                                                               
B:Valg af 2 suppleanter
C:Valg af revisorsuppleant
D:Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab.
 
Eventuelt.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Pr mail kennel@karsbaek.dk
Alle er velkomne, men kun medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark er stemmeberettigede og valgbare. Gyldigt medlemsbevis forevises ved indgangen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen i Kreds 32

Se prøver i 2019 i kalenderen
Resultater fra grisecup
sidste træningsdag i 2018 d. 24.11.2018

Første træningsdag efter nytår d. 5.1.2019 med medlemsmøde kl.14:30

 
Vi overgår til vintertræning Lørdag den 27. oktober alle hold starter kl.13:45.
Sidste mandags træning bliver den 22. oktober.

Billerder fra kredsmesterskab 
Se link tryk her

 
Følg nyheder brug kalenderen
Brugsprøver i Kreds 32
Tryk her
Er jeg tilmeldt ? Se i Schæferhunde klubbens kalender 
 
Se reslutater fra prøven under Kreds resultater
Klik her for at få dit eget GoMINIsite