Bestyrelsesmøde.
Sted:              Skovvej 3, 6990 Ulfborg.
Dato og tid:  10-7, 2019, kl 18.30

Mulige deltagere 
Jeppe Mark (JM), Karsten Højhus (KH), Tom Pedersen (TP), Anne-Mette Pedersen(AMP), Karl Frost (KF) + 1 suppleant: Peter Svendsen (PS)
 1. Postkassen
 2. Siden sidst
  1. Medlemsmødet d. 1-7, 2019
  2. Flere bemærkninger om medlemmer der ikke har fået sms om medlemsmødet d. 1-7, 2019
 3. Fremtidig figurant i kreds 32
 4. Træner til Færdselsholdet
 5. Bestyrelsens fremadrettede arbejde
  1. Repræsentantskabsmøde, Bjarne deltager
 6. Kassererens arbejde – retningslinjer for betaling af udlæg til kredsen indkøb af øl, vand og kaffe.
 7.  Godkendelse af dagens referat
 8. Evt.
 
 
MVH Mette
 
Referat
Alle deltager

1.Postkassen Brev fra medlem behandlet
2. Medlemsmøde efter medlemsmødet modtog bestyrelsen 3 breve som er behandlet og som bestyrelsen svarer på, bestyrelsen har også i samme ombæring valg at indberette et medlem af Kreds 32
3. Figurant listen er revideret
4. Der indkaldes til møde angående ny træningsform d. Første træningsdag efter ferien 5.8.2019 kl 18.45
5. Bestyrelsen fremtidige arbejde, herunder træning og kurser, ved repræsentantskab deltager Bjarne og Tom. Bestyrelsen har vedtaget at være sponsor ved HAS
6. Fremtidig indkøb af kaffe, vand og øl koordineres af Tom
 
Referatet er godkendt
Næste bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  14.8.2019, kl 18.30


 
 

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  20/6-2019, kl 18.30 ( flyttet fra 19/6 )

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende : MP JM ( arbejde ) KHJ (syg)

Dagsorden/referat
 1. Postkassen
 2. TP   Sommerfest
 3. TP   Pinseskue
 4. KF   Universalweekend
 5. TP    Kassererens arbejde. 
 6. BL   Bestyrelsesmøder fremadrettet
 7.        Godkendelse af dagens referat
 
 
1        Postkassen tøm Forslag om ryger tømmer askebæger, så vi opfordre ryger til at hjælpe med at tømme.
2        Helle sørger for mad og hygge.
           Helle tager også julefrokost 7.12
3        Pinseskue opgøres til medlemsmøde d. 1.7
4        Weekender er planlagt og klar
5        Kasernes arbejde drøftet
6        Ikke behandlet
7        Referatet er godkendt.
 
 
 
Evt.
                     
 
Næste møde Ikke aftalt
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:           
 

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  8. maj 2019 kl 18.30

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende :

Dagsorden/referat
1        Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2        Postkassen
3                   PS                 Hjemmeside drøftes ( bilag fra BL )
4                   BL                 Medlemsliste gennemgås ( bilag )
5                   PS                 Et lille skjul på stor bane til fremadsendelse                                        
6                   JM                Sætte sponsorernes firmalogo på hjemmesiden, evt. skilte på muren ved           køkkenvinduet                                                                                                          
7                  JM                Flytning af skjul på stor bane                                                                                          
8         BL      Conventus – SMS/Beskeder.                                                                                                                         120kr/år i abonnement: 1 kort SMS 0,35kr. De fleste SMS i 2018 1,05kr.                                   ”Længden har betydning!”                                                                                                 
9                   BL                 Bimåler til udendørs strøm.                                                                                         
10      TP                 Sommerfest efter kredsmesterskab                                                                            
11       BL                 ”Rejsegilde” m.m.                                                                                                          
12                 PS                 Pinseskue – budget                                                                                                         
13      KF                 Sponsorer til klubhusrenovering                                                                                                                                                
14           BL                 Dato for medlemsmøde   
 
 1. Godkendt
 2. Postkassen tom
 3. Hjemmesiden har været ned men det var go minisite der havde problemer
 4. Medlemslisten er på hjemmesiden med kode
 5. Peter opsætter skjul til fremad sendelse
 6.  Sponsor i klubhus ok efter aftale                                                             
 7. KH finder ud af at flytte skjul
 8. BL og TP udsender korte beskeder
 9. BL skriver forbrug op på en seddel i kantinen
 10. TP arbejder på sommerfest d. 22.6
 11. Rejsegilde, på medlemsmøde.
 12. Pinseskue, køres af Frank J
 13.  Er sat ind på hjemmesiden
 14. Medlemsmøde d. 27.5 kl. 19.30 i klubhuset
   
Evt.
                     
 
Næste møde  29.5.2019
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:            18.30

 
Bestyrelsesmøde.
Sted: 10.4.2019             Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: 

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende :KH

Dagsorden/referat
1                                         Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2                                         Postkassen
3                   BL                 Endelig udformning af regler for refundering af udgifter ( bilag )                     
4                   KF                 ( KH er fraværende ) Vejen ved midterbanen + dræn
5                   TP,BL  Repræsentantskabsmøde – kort omtale
6                   JM                Status på klubhusreparation
7                   MP               Status på køkkenordning – herunder kalenderen
8                   BL                 Emner til næste medlemsmøde(bilag) – dato for dette møde?
9                   BL                 Fælde popler(ammetræer) i forskellige læhegn ( Tom Thomsen )
10                 PS                 Procedure ved medlemsafholdt kursus
11                 TP                 Indkøb til køkken
12                 TP                 Bimåler til udendørs strøm
13                 BL                 Conventus – kort orientering ved TP ( herunder lokaletilskud )
14                 BL                 Grisecup BL har talt med 2 mulige bedømmer(e) til grisecup.
De kontakter BL, når kalenderen er konsulteret, for dato.
15                 BL                 Mobillos ( Schæferhundeklubbens medlemssystem ) – kort orientering
16                 KF                 Hjemmesidestruktur drøftes
 
 
1                   Referat godkendt
2                   Intet i postkassen
3                   Regler for refundering, tilrettet
4                   KF orienteret
5                   BL orienteret
6                   TP finder udendørs lamper, Niclas flytter strøm kontakt, BL, PØ, FJ, og Niclas laver                     inddækning ved vinduer
7                   Mette har talt med Jeanette, Karin. Køkken ordning diskuteres
8                   BL opfordre til mere struktur og orientering fra de forskellige bestyrelses medlemme
                      KF orientere om hjemmeside på medlems møde
                      Dato for medlems møde, mandag d. 15.4
9                   Tom Thomsen fælder popler og får træet, grene samler til sankthans bål
10                 Kursus aftales fra gang til gang.
11                 BL undersøger priser
12                 Bi måler opsættes så vi kan registrere banelys forbrug
13                 Udgået konto i Conventus omdøbes til UDGÅET                                         
14                 Grisecup BL har forespurgt to mulige
15                 Det er på nuværende 88 medlemmer BL har liste over
Gennemgang  på næste møde om opfølgning på ikke medlemmer
16                 Hjemmesidestruktur drøftes på næste mød
 
 
Evt.
                     
 
Næste møde  8.5.2019
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:            18.30

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Skovvej 3, 6990 Ulfborg.
Dato og tid:  10-7, 2019, kl 18.30

Mulige deltagere 
Jeppe Mark (JM), Karsten Højhus (KH), Tom Pedersen (TP), Anne-Mette Pedersen(AMP), Karl Frost (KF) + 1 suppleant: Peter Svendsen (PS)
 1. Postkassen
 2. Siden sidst
  1. Medlemsmødet d. 1-7, 2019
  2. Flere bemærkninger om medlemmer der ikke har fået sms om medlemsmødet d. 1-7, 2019
 3. Fremtidig figurant i kreds 32
 4. Træner til Færdselsholdet
 5. Bestyrelsens fremadrettede arbejde
  1. Repræsentantskabsmøde, Bjarne deltager
 6. Kassererens arbejde – retningslinjer for betaling af udlæg til kredsen indkøb af øl, vand og kaffe.
 7.  Godkendelse af dagens referat
 8. Evt.
 
 
MVH Mette
 
Referat
Alle deltager

1.Postkassen Brev fra medlem behandlet
2. Medlemsmøde efter medlemsmødet modtog bestyrelsen 3 breve som er behandlet og som bestyrelsen svarer på, bestyrelsen har også i samme ombæring valg at indberette et medlem af Kreds 32
3. Figurant listen er revideret
4. Der indkaldes til møde angående ny træningsform d. Første træningsdag efter ferien 5.8.2019 kl 18.45
5. Bestyrelsen fremtidige arbejde, herunder træning og kurser, ved repræsentantskab deltager Bjarne og Tom. Bestyrelsen har vedtaget at være sponsor ved HAS
6. Fremtidig indkøb af kaffe, vand og øl koordineres af Tom
 
Referatet er godkendt
Næste bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  14.8.2019, kl 18.30 
 
 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 27 februar 2019 Kl.18:30.

Deltager Bestyrelse
Bjarne Lauridsen BL
Jeppe Mark JM
Karsten Højhus KH
Tom Pedersen TP
Karl Frost KF
 
+ 2 suppleanter
Anne-Mette Pedersen MP
Peter Svendsen PS

Fraværende

Dagsorden/referat
1 Gødning og kalk til græs arealerne
2 Betaling af ærmeovertræk
3  Dato på medlemsmøde
4 Status på organisationsplan
5 Status på rep af klubhus udvendigt Har vi nye vinduer til nordsiden - kan de gamle bruges
6  "Fryseropfyld". Bestyrelsen som det gode eksempel!!!!!!!
7 Kontaktpersoner fra bestyrelsen til flg udvalg
                      Vedligehold/rengøring af klubhus
                      Køkken/indkøb køkken
                      Festudvalg
                      Indskrivning
                      Sponsorater
                      Græs og vej
                      Lydighedskonkurrence                       Jeppe Mark
                      Grisecup                                                                      Bjarne L.
                      Pinseskue
                      Vedligehold af bane, spring m.m.
 
Næste møde ?.?.2019 kl.  
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.

 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 9 februar 2019 Kl.12:00.

Deltager Bestyrelse
Bjarne Lauridsen BL
Jeppe Mark JM
Karsten Højhus KH
Tom Pedersen TP
Karl Frost KF
 
+ 2 suppleanter
Anne-Mette Pedersen MP
Peter Svendsen PS

Fraværende
Alle deltager.

Dagsorden/referat
1 Referat fra bestyrelsesmøde 6/2-2019
2 Postkassen tømmes
3  BL Struktur/opgavefordeling fra 6.2
4 TP Hjertestarterkonto  fra 6.2
5 TP Jeg vil gerne have en liste over medlemmer af hovedklub fra 6.2
6  TP Hjertestarterkursus fra 6.2
7 TP Våbentilladelse og spiritusbevilling fra 6.2
8 KF Se Karls regnskabsprogram - evt erstatte Conventus
9 BL Skelnen : kontingent/træningsgebyr på hjemmeside mangler lidt
10 BL BRK-udvalgets møde om træningshold og –tider
11 BL Evt optagelse af lån til klubhusvedligehold

1 Referat er godkendt
2 Postkassen er tom
3 BL Der arbejdes videre på struktur/opgavefordeling
4 Oprette konto på 1500,- til hjertestarter vedligehold
5  BL TP  konfererer
6 TP finder dato en lørdag tilmelding på medlemsmøde
7 Våbentilladelse PS sørger for evt. ny BL undersøger spiritusbevilling
8 TP Undersøge: hvad kommune skal bruge ved ansøgning om lokaletilskud.
   Er Conventus et krav KF arbejder videre med udkast
9 Er tilrettet
10 KF finder dato for BHU møde om træningshold og –tider
11 Evt optagelse af lån til klubhusvedligehold vedtaget dog ikke med BL accept
 
EVT.
MP overtage hvalpehold når vi går over til sommertid hvis det passer med arbejde

Næste møde 27.2.2019 kl. 18.30 
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
 

 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 6 februar 2019 Kl.18:30.

Deltager Bestyrelse + 2 suppleanter

Fraværende
Alle deltager.

Dagsorden/referat
 
1 Referat fra generalforsamling
2 Køb af varer og materialer
3 Adgang til banelys
4 Nøgleliste
5 Struktur/opgavefordeling
6 Conventus
7 Visa kort
8. Mail adresser

1 Karl har lavet referat, mangler 10 års nåle og billede
2 Henning sørge for daglige indkøb.
   Figurant udstyr, matrialer til salg varer, tage op med BHU
3 Det er bslutte at bestyrelsen kan udlever nøgle ved forspørgsel
4 Bjarne laver nøgle liste
5 BHU drøfter træner for hvalpe Bjarne vil gerne sørge for grisecup 
   Jeppe tager lydigheds konkurrance 
   Udstillingstræning?
   Kulphus rengøring tages op på medlems møde og nye forspørges
   Bjarne sørger for opstilling til AK
   Lone søger sponsorer
   Vedlige hold af klubhus Per Ø og Tom Thomsen
   Køkken, Fryser opfydning, så det bliver hurtigere for kantine personale
   Veligehold af spring, plads osv. Mogens Høj
   Græs og vej Jens Horsbøl og Preben Nielsen
6 Karl forbereder ny regnskabsprogram
7 Kort diskuteret
8 Vi bruger egne mail adresser.

Næste møde 9.2.2019 kl. 12.00 
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
 

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite