Bestyrelsesmøde d. 13.2.2020 skovvej 3 Ulfborg

Indkaldte: Mette, Karl, Jeppe, Tom

Sumpplanter Poul Erik og Peter

Abud fra Karsten,

Dagsorden

1.     Postkassen tømmes Senere

2.     GF evaluering

a. Rengskabs program debatteret det tages op på næste møde efter Mette har været til møde med kommunen.

3.     Avlskåring

a.    Kåringsleder Gordon

b.    Sekretær Simone Lumby

c.     Figurant Jeppe Mark

d.    Ring (mål og vægt)

e.    Opstilling Poul Erik

4.     Pinseskue

a.    Kantine: Helle Har styr på forplejning og hjælper

b.    Sponsor: (Peter Josea foder sponsor)   (Jeppe Stauning Whisky stand og sponsor Jeppe spørger Zanzion, ABC hundeudstyr) Mette spørge Alex Happidog Peter spørger Ivan og Grethe

c.     Pladsmand Med Ringe telt osv (Lau har tilbud telt til pladsen) Standplads ca. 300,-kr + evt. Sponsor gave (kontakte kennel ang annonce i katalog)

d.    Katalog Glen Jensen Katalog er inklusiv præmie eller uden Pris for katalog 25,- og pris for katalog med præmie 50,- kr

e.    Nummer uddeling Tom snakker med Susanne

f.      Pokaler Medaljer til alle (Jeppe snakker med Ringkøbing Landbobank)

g.     Caniva resultater Karl

h.    Parkeringsvagt Steen

i.      Dommergave Helle

j.      Ring ordne (Gordon)

k.     Opstilling af ringe Poul Erik

l.      Orienteringsmøde sidst i april husk SMS til medlemmer med orientering

m.    Tom sørger for vekselpenge

n.    Camping gratis

o.    Annonce i Schæferhunden

5.     Prøver d.16.2

a.    2 dommere Ella og Erik ( Ella starte kl 9.00 og Erik Starter kl 11.00

b.    Prøveleder Anna Klynge og Karl Frost

c.     Sporlægger Poul Erik, Peter og Sam

d.    Kantine Helle (Vin/øl til Ella og Erik ”Helle”)

6.    Stauning ruinby – Karsten Venter til næste møde (Helst en lørdag)

7.     Kursus med Hugo og Pia (Brutto trup)

a.    Antal  til kursus 6 uden hund og 8 med hund

b.    Køkken, evt særpris for mad hele dagen? ”Helle” Bruttotrup betales maden af kredsen

c.     Pris Kommer senere

8.     Lørdag træning i sommertid evt fra kl 9.00 (fortsætter?) Efter sommertid vil der være træning lørdag og træning mandag Lørdag start kl 10 mandag start 18.45

9.     Mariette har fået sponseret brædder til klatre spring som Peter laver

10.  Referatet er godkendt

11.  Evt. Skjul der vælter udstyr købes ved Schweikert, overtræk lille, apporter, ruskind overtræk.

Flugtspring Jeppe

Mette og Steen sponsere plader til skur.

Kursus med Neumann i efter året

Formandsmøde og Repræsentantskabsmøde Mette tilmelder

Mette tager til møde med kommunen

 

Næste møde 18.3 kl. 18.30 i Herningvej 139

Bestyrelsesmøde d. 25.1.2020

Referat:
Alle fremødte udtagen Karsten som var syg

 

1.     Postkassen var tom

2.     GF d.30-1

a.    Dagsorden

b.    Forslag til dirigent

c.     Formandens beretning

d.    Karls beretning

e.    Gordons beretning, er tilsendt til Mette pga fravær

f.      Valg

g.     Jubilæum nåle

h.    Mad. Menu, antal, hvem laver hvornår ”Helle”

3.     Prøver i løbet af året, tjek på figuranter

4.     Grisecup dato mangler

5.     Prøve med Ella Lauersen

a.    Prøveleder Karl

b.    Spor Sam Beck og Peter

c.     Køkken ”Helle”

d.    Vin/øl til Ella ”Helle”

6.     Stauning ruinby – Karsten Venter til næste møde

7.     Kursus med Hugo og Pia (Brutto trup)

a.    Antal  5 uden hund og 8 med hund

b.    Køkken, evt særpris for mad hele dagen? ”Helle” Bruttotrup betales maden af kredsen

c.     Pris Kommer senere

8.     Lørdag træning i sommertid evt fra kl 9.00 (fortsætter?) Efter sommertid vil der være træning lørdag og træning mandag Lørdag start kl 10 mandag start 18.45

9.     Jeppe sponseret plader til skjul og måske ny spring

10.  Mariette prøver at få sponseret brædder til klatre spring som Peter laver

11.  Evt.

Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: Onsdag d. 20.11.2019 kl. 18.30

 

Indbudte: Karl, Jeppe, Tom, Karsten og Mette + suppleant Peter

Dagsorden:

Fremmødte: alle

Referat:

1 Postkassen tømmes

2 Julefrokost og lydighedskonkurrence d. 7-12
Helle sørger for mad og musik, der er ophængt tilmeldings liste i klubben

3 Forslag om evt. kursus: Jeppe kursus med Hugo og Pia, Max antal 10 med hund og 10 uden hund, Pris for hundefører med hund 400,- kr pris for hundefører uden hund 200,- kr (Først til mølle princippet) Dato 29.2.2020 tilmelding til 
kf@joinlife.dk se hjemmesiden www.kreds32.dk

4. Hjælper til pinseskue 2020
Glen hjælper med katalog

5 Michael vil gerne være dommer ved pinseskuet d. 31.5 og dagen før til kåring d.30.5

6 Torben og Teresa har lånt frityre Torben har afleveret.

7 Ny runderings bane på den midterste bane Peter sørger for rep. af spring

8 Træfældning i Januar måske februar

9 Forslag til prøver i 2020 prøve 
Første prøve søndag d.16.2. Dommer forslag Ella Laursen fig dermot
Anden prøve 2 søndag d. 29.3 prøve Dommer forslag Erik Ahrends ok Fig Karsten
Trede d.26.4 Prøve Dommer forslag Jesper Bach-Pedersen Fig Jeppe
fjerde prøve / KMS og Skue 27 og 28.6 universal sieger  Dommer forslag Erik Ahrends Fig Karsten
Femte prøve 11.10 6 Dommer forslag Per Svoldgaard ok Fig Jeppe
Sjete prøve  15.11 Dommer forslag Jesper Bach-Pedersen Fig

Grisecup 1.11 Dommer forslag Vibeke og John OK
Jule frokost og lydigheds konkurrence d.5.12

10 General forsamling 30.1.2020 (indkaldelse hertil og dagsorden)
indkaldelse til ekstra ordinær general forsamling d.7.12.2019 dagsorden valg af revisor og revisor supplant

11 Godkendelse af referat

Næste møde onsdag d. 22.1.2020 i klubben 

Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: Onsdag d. 20.11.2019 kl. 18.30

Fremmødte: Alle
Referat:
 1. Postkassen er tom
 2. Grisecup 2.11.2019
Lodtrækning mellem hunde uden prøve og hunde med prøve Hundefører lægger spor for hinanden (Regler kan ses på hjemmesiden)
 1. Prøve d.16-9 . Dommer Per Svoldgaard
Prøveleder Karl Frost
Sporlægger Peter Svendsen
Køkken Helle Frost
 1. Julefrokost og lydighedskonkurrence d. 7-12
Helle sørger for mad og musik, der er ophængt tilmeldings liste i klubben
 1. Forespørgsel fra Mette: avlskåring inden Jul? Gordon forespurgt.
 2. Forslag om evt. kursus: Jeppe kursus med Hugo og Pia, Max antal 10 med hund og 10 uden hund, Pris for hundefører med hund 400,- kr pris for hundefører uden hund 200,- kr (Først til mølle princippet) Dato 29.2.2020 tilmelding til kf@joinlife.dk se hjemmesiden www.kreds32.dk
 3. 26-10. Hvem snupper hvalpeholdet? Mette på kursus Hvalpeholdet tages af Karl
 4. ”Rotter på loftet”, Mette har snakket med rottemand.
 5. Hjælper til pinseskue 2020
Jens og Glen laver katalog
Michael vil gerne være dommer ved pinseskuet og dagen før til kåring
 1. Torben og Teresa har lånt frityre aflevere efter Sieger Schou er ikke afleveret
 2. Ny runderings bane på den midterste bane Peter sørger for rep. af spring
 3. Træfældning i Januar måske februar
 4. Visa kort gebyr TP. Drøftet herunder blev der bestemt at kaffe vil til arrangementer koste 5 kr. pr. kop og 10 kr for hele dagen
 5. Referat godkendt
 
Næste møde onsdag d. 20.11.2019 i klubben
 

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: Onsdag d. 18.9.2019 kl. 18.30

Mulige deltagere
Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF) Anne-Mette Pedersen (AMP) Peter Svendsen (PS)
 
Fraværende :

Dagsorden:
1                   Postkassen
2                   Hjælper til pinseskue 2020
                      Jens og Glen laver katalog
Michael vil gerne være dommer ved pinseskuet og dagen før til kåring
3                   Grisecup Vibeke og John bedømmer Træning inden / Spordag
4                   Julefrokost d. 7.12 Helle sørger for mad og musik
5                   Torben og Teresa har lånt frityre aflevere efter Sieger Schou
6                   Videre fra repræsentantskab i Hovedklubben
7                   Mail fra Lone Stryhn ang. Dyrlægeaften
8                   Prøve i oktober
9                   Indsamling til begravelse, Nekrolog til hovedbladet
10                Ny runderings bane på den midterste bane
11                Karls indkøb til salg i kredsen (prisliste)
12                Næste møde
13                Godkendelse af referat
 
Referat
 
Alle mødt
 
Dagsorden:
1                   Postkassen var tom
2                   Hjælper til pinseskue 2020
                      Jens og Glen laver katalog
                     Michael vil gerne være dommer ved pinseskuet og dagen før til kåring, 
                      Anne Mette har ansøgt Arrangements udvalg, venter på svar
3                   Grisecup Vibeke og John bedømmer
                      Regler sendes til Vibeke og John
                     Træning inden / Spordag 28.9 kl. 9.00 i klubben
4                   Julefrokost d. 7.12 Helle sørger for mad og musik
                      Dommer til lydigheds konkurrence samme dag
                     (Mette Larsen forespørges)
5                   Torben og Teresa har lånt frityre aflevere efter Sieger Schou
6                   Videre fra repræsentantskab i Hovedklubben, Mette er repræsentant fremad rettet
7                   Mail fra Lone Stryhn ang. Dyrlægeaften
                      Evt. dyrlægeaften tages op til foråret
8                   Prøve i oktober
                      Figurant Karsten Højhus
                      Prøveleder Jeppe Mark
                      Kantine Helle Frost
                      Sporlægger Karl Frost
9                   Indsamling til begravelse, Nekrolog til hovedbladet
                      Mette indsender til hovedbladet
10                Ny runderings bane på den midterste bane
                      Der bruge de 6 teltskjul vi har og spring repareres
                      Bane 3 her flyttes skjul og skjul 6 udskiftes med skjul fra bane 2
11                Karls indkøb til salg i kredsen (prisliste)
                      Karl har lavet ny prisliste

12                Næste møde
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: Onsdag d. 23.10.2019 kl. 18.30


13                Godkendelse af referat
                      Referatet er godkendt
                       

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: Onsdag d. 18.9.2019 kl. 18.30

Mulige deltagere
Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF) Anne-Mette Pedersen (AMP) Peter Svendsen (PS)
 
Fraværende :

Dagsorden:
1                   Postkassen
2                   Hjælper til pinseskue 2020
                      Jens og Glen laver katalog Michael vil gerne være dommer ved pinseskuet og dagen før til kåring
3                   Grisecup Vibeke og John bedømmer Træning inden / Spordag
4                   Julefrokost d. 7.12 Helle sørger for mad og musik
5                   Torben og Teresa har lånt frityre aflevere efter Sieger Schou
6                   Videre fra repræsentantskab i Hovedklubben
7                   Mail fra Lone Stryhn ang. Dyrlægeaften
8                   Prøve i oktober
9                   Indsamling til begravelse, Nekrolog til hovedbladet
10                Ny runderings bane på den midterste bane
11                Karls indkøb til salg i kredsen (prisliste)
12                Næste møde
13                Godkendelse af referat
 
Referat
 
Alle mødt
 
Dagsorden:
1                   Postkassen var tom
2                   Hjælper til pinseskue 2020
                      Jens og Glen laver katalog Michael vil gerne være dommer ved pinseskuet og dagen før til kåring, Anne Mette har ansøgt Arrangements udvalg, venter på svar
3                   Grisecup Vibeke og John bedømmer
                      Regler sendes til Vibeke og John
Træning inden / Spordag 28.9 kl. 9.00 i klubben
4                   Julefrokost d. 7.12 Helle sørger for mad og musik
Dommer til lydigheds konkurrence samme dag
(Mette Larsen forespørges)
5                   Torben og Teresa har lånt frityre aflevere efter Sieger Schou
6                   Videre fra repræsentantskab i Hovedklubben, Mette er repræsentant fremad rettet
7                   Mail fra Lone Stryhn ang. Dyrlægeaften
                      Evt. dyrlægeaften tages op til foråret
8                   Prøve i oktober
                      Figurant Karsten Højhus
                      Prøveleder Jeppe Mark
                      Kantine Helle Frost
                      Sporlægger Karl Frost
9                   Indsamling til begravelse, Nekrolog til hovedbladet
                      Mette indsender til hovedbladet
10                Ny runderings bane på den midterste bane
                      Der bruge de 6 teltskjul vi har og spring repareres
                      Bane 3 her flyttes skjul og skjul 6 udskiftes med skjul fra bane 2
11                Karls indkøb til salg i kredsen (prisliste)
                      Karl har lavet ny prisliste
12                Næste møde
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: Onsdag d. 23.10.2019 kl. 18.30


13                Godkendelse af referat
                      Referatet er godkendt
                       

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: Onsdag d. 26.6.2019 kl. 18.30

Mulige deltagere
Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF) Anne-Mette Pedersen (AMP) Peter Svendsen (PS)
 
Fraværende : Jeppe

Dagsorden:
1.                  Postkassen
2.                  Siden sidst
a.                  Nye træningsmetoder – godt, skidt?
3.                  Schæferklubben og DKK
4.                  Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
5.                  Græsslåmaskine til traktor itu. (Jens->grønt lys?)
6.                  Indkøb til klubben (overtræk, bolde osv)
7.                  Pinseskue
8.                  Avlskåring
9.                  Grisecup Vibeke og John bedømmer Træning inden
10.                Julefrokost
11.                Overgang til vintertid (oktober)
12.                Godkendelse af referat
 
Referat
 
1.                  Postkassen er tom
2.                  Siden sidst, der er taget positiv i mod ny træning
3.                  Der er lavet overenskomst mellem DKK og Schæferhundeklubben
4.                  HB fortsætter med 89 stemmer for og 40 imod
5.                  Jens H reparere
6.                  KF indkøber ved HAS i Tyskland
7.                  Pinseskue søndag 31.5.2020 Dommer forespørges Michael Lumby
8.                  Avlskåring d. 30.5.2020 Dommer forespørges Michael Lumby
9.                  Griscup 2.11 Sportræning for hold Mette finder dato for en lørdag formiddag
10.                Julefrokost d. 7.12 Helle sørger for mad og musik
11.                Sidste træning d. 30.9 første træning lørdag d. 12.10
12.                Referatet er godkendt
 
 
Næste møde Onsdag d. 18.9.2019
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:            kl. 18.30

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Skovvej 3, 6990 Ulfborg.
Dato og tid:  10-7, 2019, kl 18.30

Mulige deltagere 
Jeppe Mark (JM), Karsten Højhus (KH), Tom Pedersen (TP), Anne-Mette Pedersen(AMP), Karl Frost (KF) + 1 suppleant: Peter Svendsen (PS)
 1. Postkassen
 2. Siden sidst
  1. Medlemsmødet d. 1-7, 2019
  2. Flere bemærkninger om medlemmer der ikke har fået sms om medlemsmødet d. 1-7, 2019
 3. Fremtidig figurant i kreds 32
 4. Træner til Færdselsholdet
 5. Bestyrelsens fremadrettede arbejde
  1. Repræsentantskabsmøde, Bjarne deltager
 6. Kassererens arbejde – retningslinjer for betaling af udlæg til kredsen indkøb af øl, vand og kaffe.
 7.  Godkendelse af dagens referat
 8. Evt.
 
 
MVH Mette
 
Referat
Alle deltager

1.Postkassen Brev fra medlem behandlet
2. Medlemsmøde efter medlemsmødet modtog bestyrelsen 3 breve som er behandlet og som bestyrelsen svarer på, bestyrelsen har også i samme ombæring valg at indberette et medlem af Kreds 32
3. Figurant listen er revideret
4. Der indkaldes til møde angående ny træningsform d. Første træningsdag efter ferien 5.8.2019 kl 18.45
5. Bestyrelsen fremtidige arbejde, herunder træning og kurser, ved repræsentantskab deltager Bjarne og Tom. Bestyrelsen har vedtaget at være sponsor ved HAS
6. Fremtidig indkøb af kaffe, vand og øl koordineres af Tom
 
Referatet er godkendt
Næste bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  14.8.2019, kl 18.30


 
 

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  20/6-2019, kl 18.30 ( flyttet fra 19/6 )

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende : MP JM ( arbejde ) KHJ (syg)

Dagsorden/referat
 1. Postkassen
 2. TP   Sommerfest
 3. TP   Pinseskue
 4. KF   Universalweekend
 5. TP    Kassererens arbejde. 
 6. BL   Bestyrelsesmøder fremadrettet
 7.        Godkendelse af dagens referat
 
 
1        Postkassen tøm Forslag om ryger tømmer askebæger, så vi opfordre ryger til at hjælpe med at tømme.
2        Helle sørger for mad og hygge.
           Helle tager også julefrokost 7.12
3        Pinseskue opgøres til medlemsmøde d. 1.7
4        Weekender er planlagt og klar
5        Kasernes arbejde drøftet
6        Ikke behandlet
7        Referatet er godkendt.
 
 
 
Evt.
                     
 
Næste møde Ikke aftalt
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:           
 

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  8. maj 2019 kl 18.30

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende :

Dagsorden/referat
1        Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2        Postkassen
3                   PS                 Hjemmeside drøftes ( bilag fra BL )
4                   BL                 Medlemsliste gennemgås ( bilag )
5                   PS                 Et lille skjul på stor bane til fremadsendelse                                        
6                   JM                Sætte sponsorernes firmalogo på hjemmesiden, evt. skilte på muren ved           køkkenvinduet                                                                                                          
7                  JM                Flytning af skjul på stor bane                                                                                          
8         BL      Conventus – SMS/Beskeder.                                                                                                                         120kr/år i abonnement: 1 kort SMS 0,35kr. De fleste SMS i 2018 1,05kr.                                   ”Længden har betydning!”                                                                                                 
9                   BL                 Bimåler til udendørs strøm.                                                                                         
10      TP                 Sommerfest efter kredsmesterskab                                                                            
11       BL                 ”Rejsegilde” m.m.                                                                                                          
12                 PS                 Pinseskue – budget                                                                                                         
13      KF                 Sponsorer til klubhusrenovering                                                                                                                                                
14           BL                 Dato for medlemsmøde   
 
 1. Godkendt
 2. Postkassen tom
 3. Hjemmesiden har været ned men det var go minisite der havde problemer
 4. Medlemslisten er på hjemmesiden med kode
 5. Peter opsætter skjul til fremad sendelse
 6.  Sponsor i klubhus ok efter aftale                                                             
 7. KH finder ud af at flytte skjul
 8. BL og TP udsender korte beskeder
 9. BL skriver forbrug op på en seddel i kantinen
 10. TP arbejder på sommerfest d. 22.6
 11. Rejsegilde, på medlemsmøde.
 12. Pinseskue, køres af Frank J
 13.  Er sat ind på hjemmesiden
 14. Medlemsmøde d. 27.5 kl. 19.30 i klubhuset
   
Evt.
                     
 
Næste møde  29.5.2019
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:            18.30

 
Bestyrelsesmøde.
Sted: 10.4.2019             Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Dato og tid: 

Mulige deltagere
Bjarne Lauridsen (BL) ,Jeppe Mark (JM) ,Karsten Højhus (KH) ,Tom Pedersen (TP)
Karl Frost (KF)  + 2 suppleanter: Anne-Mette Pedersen (MP) ,Peter Svendsen (PS)

Fraværende :KH

Dagsorden/referat
1                                         Referat fra foregående bestyrelsesmøde
2                                         Postkassen
3                   BL                 Endelig udformning af regler for refundering af udgifter ( bilag )                     
4                   KF                 ( KH er fraværende ) Vejen ved midterbanen + dræn
5                   TP,BL  Repræsentantskabsmøde – kort omtale
6                   JM                Status på klubhusreparation
7                   MP               Status på køkkenordning – herunder kalenderen
8                   BL                 Emner til næste medlemsmøde(bilag) – dato for dette møde?
9                   BL                 Fælde popler(ammetræer) i forskellige læhegn ( Tom Thomsen )
10                 PS                 Procedure ved medlemsafholdt kursus
11                 TP                 Indkøb til køkken
12                 TP                 Bimåler til udendørs strøm
13                 BL                 Conventus – kort orientering ved TP ( herunder lokaletilskud )
14                 BL                 Grisecup BL har talt med 2 mulige bedømmer(e) til grisecup.
De kontakter BL, når kalenderen er konsulteret, for dato.
15                 BL                 Mobillos ( Schæferhundeklubbens medlemssystem ) – kort orientering
16                 KF                 Hjemmesidestruktur drøftes
 
 
1                   Referat godkendt
2                   Intet i postkassen
3                   Regler for refundering, tilrettet
4                   KF orienteret
5                   BL orienteret
6                   TP finder udendørs lamper, Niclas flytter strøm kontakt, BL, PØ, FJ, og Niclas laver                     inddækning ved vinduer
7                   Mette har talt med Jeanette, Karin. Køkken ordning diskuteres
8                   BL opfordre til mere struktur og orientering fra de forskellige bestyrelses medlemme
                      KF orientere om hjemmeside på medlems møde
                      Dato for medlems møde, mandag d. 15.4
9                   Tom Thomsen fælder popler og får træet, grene samler til sankthans bål
10                 Kursus aftales fra gang til gang.
11                 BL undersøger priser
12                 Bi måler opsættes så vi kan registrere banelys forbrug
13                 Udgået konto i Conventus omdøbes til UDGÅET                                         
14                 Grisecup BL har forespurgt to mulige
15                 Det er på nuværende 88 medlemmer BL har liste over
Gennemgang  på næste møde om opfølgning på ikke medlemmer
16                 Hjemmesidestruktur drøftes på næste mød
 
 
Evt.
                     
 
Næste møde  8.5.2019
Sted:         Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Tid:            18.30

 
Bestyrelsesmøde.
Sted:              Skovvej 3, 6990 Ulfborg.
Dato og tid:  10-7, 2019, kl 18.30

Mulige deltagere 
Jeppe Mark (JM), Karsten Højhus (KH), Tom Pedersen (TP), Anne-Mette Pedersen(AMP), Karl Frost (KF) + 1 suppleant: Peter Svendsen (PS)
 1. Postkassen
 2. Siden sidst
  1. Medlemsmødet d. 1-7, 2019
  2. Flere bemærkninger om medlemmer der ikke har fået sms om medlemsmødet d. 1-7, 2019
 3. Fremtidig figurant i kreds 32
 4. Træner til Færdselsholdet
 5. Bestyrelsens fremadrettede arbejde
  1. Repræsentantskabsmøde, Bjarne deltager
 6. Kassererens arbejde – retningslinjer for betaling af udlæg til kredsen indkøb af øl, vand og kaffe.
 7.  Godkendelse af dagens referat
 8. Evt.
 
 
MVH Mette
 
Referat
Alle deltager

1.Postkassen Brev fra medlem behandlet
2. Medlemsmøde efter medlemsmødet modtog bestyrelsen 3 breve som er behandlet og som bestyrelsen svarer på, bestyrelsen har også i samme ombæring valg at indberette et medlem af Kreds 32
3. Figurant listen er revideret
4. Der indkaldes til møde angående ny træningsform d. Første træningsdag efter ferien 5.8.2019 kl 18.45
5. Bestyrelsen fremtidige arbejde, herunder træning og kurser, ved repræsentantskab deltager Bjarne og Tom. Bestyrelsen har vedtaget at være sponsor ved HAS
6. Fremtidig indkøb af kaffe, vand og øl koordineres af Tom
 
Referatet er godkendt
Næste bestyrelsesmøde.
Sted:              Herningvej 139, 6950 Ringkøbing.
Dato og tid:  14.8.2019, kl 18.30 
 
 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 27 februar 2019 Kl.18:30.

Deltager Bestyrelse
Bjarne Lauridsen BL
Jeppe Mark JM
Karsten Højhus KH
Tom Pedersen TP
Karl Frost KF
 
+ 2 suppleanter
Anne-Mette Pedersen MP
Peter Svendsen PS

Fraværende

Dagsorden/referat
1 Gødning og kalk til græs arealerne
2 Betaling af ærmeovertræk
3  Dato på medlemsmøde
4 Status på organisationsplan
5 Status på rep af klubhus udvendigt Har vi nye vinduer til nordsiden - kan de gamle bruges
6  "Fryseropfyld". Bestyrelsen som det gode eksempel!!!!!!!
7 Kontaktpersoner fra bestyrelsen til flg udvalg
                      Vedligehold/rengøring af klubhus
                      Køkken/indkøb køkken
                      Festudvalg
                      Indskrivning
                      Sponsorater
                      Græs og vej
                      Lydighedskonkurrence                       Jeppe Mark
                      Grisecup                                                                      Bjarne L.
                      Pinseskue
                      Vedligehold af bane, spring m.m.
 
Næste møde ?.?.2019 kl.  
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.

 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 9 februar 2019 Kl.12:00.

Deltager Bestyrelse
Bjarne Lauridsen BL
Jeppe Mark JM
Karsten Højhus KH
Tom Pedersen TP
Karl Frost KF
 
+ 2 suppleanter
Anne-Mette Pedersen MP
Peter Svendsen PS

Fraværende
Alle deltager.

Dagsorden/referat
1 Referat fra bestyrelsesmøde 6/2-2019
2 Postkassen tømmes
3  BL Struktur/opgavefordeling fra 6.2
4 TP Hjertestarterkonto  fra 6.2
5 TP Jeg vil gerne have en liste over medlemmer af hovedklub fra 6.2
6  TP Hjertestarterkursus fra 6.2
7 TP Våbentilladelse og spiritusbevilling fra 6.2
8 KF Se Karls regnskabsprogram - evt erstatte Conventus
9 BL Skelnen : kontingent/træningsgebyr på hjemmeside mangler lidt
10 BL BRK-udvalgets møde om træningshold og –tider
11 BL Evt optagelse af lån til klubhusvedligehold

1 Referat er godkendt
2 Postkassen er tom
3 BL Der arbejdes videre på struktur/opgavefordeling
4 Oprette konto på 1500,- til hjertestarter vedligehold
5  BL TP  konfererer
6 TP finder dato en lørdag tilmelding på medlemsmøde
7 Våbentilladelse PS sørger for evt. ny BL undersøger spiritusbevilling
8 TP Undersøge: hvad kommune skal bruge ved ansøgning om lokaletilskud.
   Er Conventus et krav KF arbejder videre med udkast
9 Er tilrettet
10 KF finder dato for BHU møde om træningshold og –tider
11 Evt optagelse af lån til klubhusvedligehold vedtaget dog ikke med BL accept
 
EVT.
MP overtage hvalpehold når vi går over til sommertid hvis det passer med arbejde

Næste møde 27.2.2019 kl. 18.30 
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
 

 
Bestyrelsesmøde.
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
Onsdag 6 februar 2019 Kl.18:30.

Deltager Bestyrelse + 2 suppleanter

Fraværende
Alle deltager.

Dagsorden/referat
 
1 Referat fra generalforsamling
2 Køb af varer og materialer
3 Adgang til banelys
4 Nøgleliste
5 Struktur/opgavefordeling
6 Conventus
7 Visa kort
8. Mail adresser

1 Karl har lavet referat, mangler 10 års nåle og billede
2 Henning sørge for daglige indkøb.
   Figurant udstyr, matrialer til salg varer, tage op med BHU
3 Det er bslutte at bestyrelsen kan udlever nøgle ved forspørgsel
4 Bjarne laver nøgle liste
5 BHU drøfter træner for hvalpe Bjarne vil gerne sørge for grisecup 
   Jeppe tager lydigheds konkurrance 
   Udstillingstræning?
   Kulphus rengøring tages op på medlems møde og nye forspørges
   Bjarne sørger for opstilling til AK
   Lone søger sponsorer
   Vedlige hold af klubhus Per Ø og Tom Thomsen
   Køkken, Fryser opfydning, så det bliver hurtigere for kantine personale
   Veligehold af spring, plads osv. Mogens Høj
   Græs og vej Jens Horsbøl og Preben Nielsen
6 Karl forbereder ny regnskabsprogram
7 Kort diskuteret
8 Vi bruger egne mail adresser.

Næste møde 9.2.2019 kl. 12.00 
Herningvej 139 6950 Ringkøbing.
 

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite