Dagsorden: Ved generalforsamling 2019
 
Valg af dirigent. Anna Klynge valgt

 

Dirigentens første opgave er at konstatere at general forsamlingen er lovlig indvarslet

Det er den da den har været offentlig gjort på hjemmeside i december, Mere en 14 dage før.
Godkendt
 
Valg af 2 stemmetællere. Mariette og Poul Erik valgt
 
Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Godkendt

(herunder AU og BHU). Som ikke skal godkendes
 
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.
Godkendt
Indkomne forslag. Ingen

A: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
     Formand på valg. For en 1 årige periode. Anne-Mette Petersen valgt
     Næstformand på valg. For en 2 årige periode. Jeppe Mark valgt
     Kassere på valg. For en 2 årige periode. Tom Pedersen valgt
     Sekretær på valg. For en 2 årige periode. Karl Frost valgt
                                                                                                                                                                   
B: Valg af 2 suppleanter

     1 suppleant Poul Erik Hansen
     2 suppleant Peter Svendsen

C: Valg af revisor og revisorsuppleant (Gordon Steffensen og Per Frost Modtager valg)
    Revisor Gordon Steffensen valgt
    Revisor suppleant Per Frost valgt

D: Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskab.

     Repræsentater Tom Pedersen og Peter Svendsen

Dirigenten afslutter.
 
Eventuelt. Her under uddeling af 10 års nåle. mm.

 Følgende fik 10 års nåle
Jesper Kristiansen
Brian Borg
Amalie Keldstrøm

 

 

 

Generalforsamling for 2019

Formandens beretnng

Det sidste år i Kreds 32 har uden overdrivelse været med både op - og nedture. Ved sidste års Generalforsamling fik vi ny formand, nemlig Bjarne Lauridsen, efter Frank Jørgensen meddelte at han ikke ville mere, den resterende bestyrelse blev og er: Jeppe Mark, Karl Frost, Tom Pedersen og Karsten Højhus Jørgensen, som suppleanter blev Peter Svendsen og jeg valgt.

Efter Bjarnes valg var de følgende bestyrelsesmøder med deltagelse af de to suppleanter, men selvfølgelig uden stemmeret.

Der er i det forløbende år blevet afholdt 13 bestyrelsesmøder, hvor de første gik med at få fordelt forskellige arbejdsopgaver både ude og inde, ellers er kreds 32 kørt videre med afholdelse af div. prøver og ikke mindst det sædvanlige Pinseskue, hvor der i år deltog ??? hunde. I forbindelse med skuet blev der dagen før afholdt en avlskåring, hvor 12 hunde deltog.

Som noget nyt var der i år i forbindelse med Kredsmesterskabet afholdt ”Universalzieger”, hvor man den ene dag kunne få bedømt sin hund, hvis man så også deltog i prøven om søndagen, havde man to resultater, der blev brugt for at vinde Kredsmesterskabet.

Til bestyrelsesmøde d. 20-6 forlod Bjarne sin formandspost, og vi måtte derfor konstituere os. Det blev en der hedder Anne-Mette Pedersen, der fik det job, nu manglede vi til gengæld en suppleant. På det efterfølgende medlemsmøde var der en del ballade, og det hele er endt med, at vi har mistet et antal medlemmer, så vi nu er 53 medlemmer. Her i efteråret trak vores revisor og revisorsuppleant sig fra deres poster og vi måtte derfor indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling, der blev afholdt d. 7-12, tak til Gordon og Per for, at de ville overtage de to tomme pladser.

D    september modtog vi besked om at Bjarne Lauridsen var død aftenen før. Alle os der har kendt Bjarne gennem årene kender ham som en, hvor man aldrig gik forgæves efter hjælp. Bjarne var vores alle sammens kammerat. Ære være Bjarnes minde.

Hele klubhuset har i dette år fået en ordentlig omgang med nye vinduer og udvendig beklædning. Det er kommet til at se godt ud, og det var nok også på tide at noget blev gjort ellers havde det sikkert blevet en del dyrere. Tak til dem der har arbejdet flittigt med hammer og søm, men også tak til alle dem der sponserede ting og sager, hentede tilbud om priser og lånte sig frem til det værktøj osv. som vi ikke havde.

Vi har ændret en del på måden vi træner på. Hvalpeholdet kører stadig for sig selv på deres egen bane, men ellers prøver vi at træne parvis, så det ikke kun er træneren der er obs på både at sætte i gang og at korrigere. Det gør at den enkelte hundefører selv tager lidt mere ansvar for at nå det hele, men det giver også et andet fokus og en variation i træningen, som er svær at opnå, hvis man som træner står med et hold på 10-12 hundeførere.

Der er lavet lidt om på hvalpebanen og fornylig er banen i ”Sahara” blevet vendt rundt, der skulle i forvejen laves noget i forbindelse med skjulene, da der var dybe spor ved de mest brugte skjul på trods af at der var lagt fliser i skjulene. Nu er skjulene flyttet og læskuret er flyttet og indtil videre beklædt halvt. Vi skal nu parkere anderledes på langs med banen, men vi har fået et bedre sted at stå som tilskuere i forhold til vind og vejr. I samme arbejdsgang blev der også sat mere lys op ved banen. Tak til alle dem der troligt stillede op en dag mellem Jul og nytår, for at give et ordentligt nap!

Der er i løbet af året afholdt 1 skue 1 (2) avlskåring og 9 prøver med forskelligt resultat. I den forbindelse bliver køkkenet i kreds 32 altid rost, og det er dejligt, både for dem der laver maden, men også for vores kassemester.

Kreds 32 kører videre med de medlemmer der er. Det har selvfølgelig gjort, at der ikke er så mange til at løfte de forskellige opgaver, og det er en af grundene til at kantinen kører på et lavt blus, og selvfølgelig heller ikke har haft så stor en indtægt på almindelige træningsdage. Der er kommet nye medlemmer til og et stort velkommen til dem.

Endnu en gang tak til alle, både for samarbejdet med at træne hund, men selvfølgelig også for at give en hånd med når noget skal gøres, og sidst men ikke mindst tak for det kammeratskab der er i klubben før, under og efter træning.

AVLSUDVALGETS Beretning 2019

På avlsudvalgets vegne skal jeg hermed berette om sæsonen 2019, og gøre status vedrørende, pinseskuet, avlskåringer, HAS, Siegerschau og årets bedste brugshan og -tæve på HAS i Kreds 32.

Pinseskuet
Her vil jeg henvise til Mettes formandsberetning.

Avlskåringer i 2019
Der er 12 avlskåret hunde i år af kredsens egne hunde mod 12 avlskårede hunde og 1 avlsmønstring i 2018 så det er stort set statusquo.

Avlskåring i Skive d 11.5.2019

 • Glenn Jensen fik avlskåret Team Marlboro Karla – tysk nykåring

Avlskåring i Ringkøbing d 8.6.2019

 • Peter Svendsen fik avlskåret Mi Rocca Xorba Bolivia – dansk nykåring
 • Poul Erik Hansen fik avlskåret Kratmosens Ocean – dansk liv
 • Bjarne Lauridsen fik avlskåret Karsbæk Figo – dans liv
 • Jette Bramming fik avlskåret Team Marlboro Smilla – tysk liv

Avlskåring i Them d 14.7.2019

 • Jørgen Sørensen fik avlskåret Team Marlboro Una – dansk nykåring
 • Solveig Kristiansen fik avlskåret Team Marlboro Duffy – dansk liv
 • Pia Poulsen fik avlskåret Chade's Aslan Karo – dansk nykåring 

Avlskåring i Silkeborg d 12.10.2019

 • Per Frost fik avlskåret Thomsebo Viza – dansk nykåring
 • Solveig Kristiansen fik avlskåret Team Marlboro Duffy – tysk liv 

Avlskåring i Nibe d 15.12.2019

 • Mette fik livstidskåret – dansk – Metla´s Frk. Fjante
 • Niller fik livstidskåret – tysk – Team Marlboro Ultra
 
 

Kåringen den 8. juni 2019 i kredsen
12 tilmeldte hunde – 5 hanner og 7 tæver til avlskåring. Der var 4 hunde fra kredsen til avlskåring!

Et kæmpe stort tillykke til alle hundejerne med deres fantastiske hunde. Det er et nåleøje at komme igennem med sin hund.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de kredsmedlemmer, som har brugt deres fritid på at stable dette flotte arrangement på benene.

En særlig tak vil jeg gerne give kåringsdommer Michael Lumby, figurant Martin Hasager og sekretær Ida Lynge og ikke mindst kredsens folk (køkken, ringe mm) for et top fortrinligt arbejde/samarbejde. I var virkelig med til at gøre dagen til en positiv oplevelse for hundeejerne.

Så tommelen op for disse super gode avlskåringer.

 

HAS 2019:
Der havde kreds 8 Rønnede fået til opgave at afholde klubbens hovedavlsskue og det blev et super flot arrangement.

Et arrangement med 82 færre tilmeldte hunde end i 2018 – 203 hunde i kataloget (285 i 2018, 305 i 2017, 246 i 2016, 303 i 2015, 263 i 2014, 319 i 2013, 255 i 2012, 258 i 2011 & 314 i 2010), og 167 fremmødte (224 i 2018, 236 i 2017, 213 i 2016, 260, i 2015, 235 i 2014, 271 i 2013, 215 i 2012, 210 i 2011 & 232 i 2010).

Kreds 32 var repræsenteret med 22 stk. (6 i brugsklasserne) hunde mod 27 sidste år og vanen tro, havde vi hunde med helt fremme i feltet i flere klasser – 4 årsvindere og 3 VA. Det var super flot.

Brugshundeklasse - Hanner / Dommer: Hans Peter Schweimer

VA 2 Team Marlboro Uno, ejer Gordon Steffensen – stillede afkom

VA 4 Team Marlboro Djambo, ejer Jørgen Sørensen

Brugshundeklasse - LST - Hanner / Dommer: Fritz Bennedbæk

V 3 – Team Marlboro Walleby, ejer Chalotte Jespersen

Brugshundeklasse - Tæver / Dommer: René Jørgensen

VA 3 Team Marlboro Duffy, ejer Solveig Kristiansen og Gordon Steffensen

V2 Team Marlboro Una, ejer Jørgen Sørensen og Gordon Steffensen

Unghunde tæver / Dommer: Hans Peter Schweimer

Årsvinder Thomsebo Viza holder, Per Frost

SG5 Team Marlboro Aura, ejer Charlotte Damtoft

SG7 Mi Rocca Xorba Bolivia, ejer Peter Svendsen

Yngsteklasse hanner / Dommer: Hans Peter Schweimer

SG 10 Team Marlboro Enzo, ejer Jeppe Mark

Yngsteklasse tæver / Dommer: Fritz Bennedbæk

SG 2 Team Marlboro Inez, ejer Gordon Steffensen og Peter Mikkelsen

SG 5 Crestforever Follow Me, ejer Amalie Kjeldstrøm

SG 8 Team Marlboro Gaby, ejer Pia Rasmussen

Yngstetæver LST / Dommer: Rene Jørgensen

Årsvinder Team Marlboro Eya, ejer Chalotte Jespersen

6 – 9 hanner / Dommer: Michael Lumby

Årsvinder Ulle von Tronje, ejer Per Frost og Nikolaus Messler

SL 2 Team Paka´s Rio, ejer Per Ø Nielsen og Ulla Hansen

SL 3 Alderslyst Rollo, ejer Henning Pedersen

SL 8 Team Marlboro Percy, ejer Niller

SL 13 Team Marlboro Nero, ejer Kim Bramming

SL 15 Team Marlboro Que, ejer Jesper Kristiansen

6 – 9 tæver / Dommer: Rene Jørgensen

SL5 Alderslyst Rosa, ejer Henning Pedersen

SL 8 Mi Roca Xorba Coffee, ejer Peter Svendsen

4 – 6  hanner / Dommer: Hans Peter Schweimer

Årsvinder Team Marlboro Ricco, ejer Solvej Syvestersen og Per Frost

Tak til alle figuranter og andre der har været behjælplige op til HAS

Opdrætsklassen:

1. pladsen Team Marlboro

 

Jeg vil ønske alle der deltog på HAS et stort og hjerteligt tillykke med de meget flotte resultater – der ligger store forberedelser forud. 

Siegerschau 2019 i Nürnberg.

En af kredsens opdrættere – Team Marlboro – stillede 7 dyr og en opdrætsklasse. 

Kredsen var repræsenteret med 4 stk. hunde:

V 40 Team Marlboro Djambo – brugsklasse hanner, ejer Jørgen Sørensen

V 38 Team Marlboro Karla – brugsklasse tæver, ejer Glenn Jensen

V 84 Team Marlboro Sille – brugsklasse tæver, ejer Glenn Jensen

SG 3 Boss von der Salehof – yngste hanner, ejer Per Frost og Nikolaus Messler

Team Marlboro´s opdrætsklasse blev nr. 5 bedste placering af en dansk opdrætter nogensinde. Team Marlboro Hilton blev VA 9 – den første danske stockhårede han der fik en VA titel.

Stort tillykke til alle med de flotte resultater.

Årets hund i kreds 32

Kreds 32 var også i år tilmeldt hovedklubbens konkurrence – ”Danmarks Hund”. En konkurrence for den enkelte hund og samtidig også for alle kredse. Det er hundens ejer, som skal indberette hundene resultater på Schæferhundeklubbens hjemmeside.  

I år vil jeg ikke uddele priserne andet end for kredsens bedste brugshan og – tæve i konkurrencen Årets Hund. Der er p.t. ingen lister tilgængelige fra Hovedklubben.

Inden vi går over til at afsløre vinderne i konkurrencen om årets bedste brugshan og -tæve ved HAS 2019, vil jeg gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde, har givet en hånd med.

Bedste brugshan ved HAS 2019: VA2 Team Marlboro Uno, ejer Gordon Steffensen

Bedste brugstæve ved HAS 2019: VA 3 Team Marlboro Duffy, ejer Solveig Kristiansen og Gordon Steffensen

Årets brugshund kreds 32 2019:

Årets udstillingshund kreds 32 2019:

Årets hele hund kreds 32 2019:

Årets brugshund u/ 18 mdr. kreds 32 2019:

Årets udstillingshund u/ 18 mdr. kreds 32 2019:

Årets hele hund u/18 mdr. kreds 32 2019:

programmet for 2020 er der pt. følgende:

Avlskåring i kredsen den 30. maj 2020

Pinseskue i kredsen den 31. maj 2020

HAS den 31. juli – 2. august 2020 i kreds 8 Rønnede

3. september – 6. september 2020 SV-BSZS i Nürnberg

Så er der kun at ønske ejere og opdrætter endnu en gang tillykke – Held og lykke fremover.

Endnu et succesfyldt år for kreds 32. Derfor en lang beretning.

Gordon Steffensen


BHU Beretning 2019
Bestået Ej bestået 2019   Bestået Ej bestået 2018        
Beg B 7       4            
Beg AB 1       2            
FP 11 7     16 2          
IPG I 6 5     8 9          
IPG II 6 2     1 4          
IPG III   2     1            
SPH I 2       1            
SPH II 1 2     1 3          
Fpr 1 2                    
Fpr 2 1                    
Fpr 3 1                    
UHP 10 1                  
FRH-V 1                    
  49 19 I alt 68 34 18 I alt 52      
Sommerfest og udstilling d 22/6     Lydighedskonkurrance 7.12.2019    
Tak til Michael Lumby og Helle  for en fantastisk dag            
            En stor tak til Mette Larsen      
Vinder af brugsklasse i udstilling                
1. Peter Svendsen med Team Marlboros Una   Vinder af hvalpe        
2. Jeppe Team med  Team Marlbors Svend   Anne Klynge Ilja        
3. Henning Pedersen med Aldersysts Nicole              
4 Jens Horsbøl med Gambo       Vinder af IPG og Beg. B      
Vinder af unghunde        Peter Svendsen Team Paka Uno 90p    
Jeppe Mark Team Marlboro Enzo     Karl Frost Mi Roxa Xorba Cheik 90p    
Vinder af hvalpe fra 8 uger til 6 månder     Jeppe Mark Team Marlboro Svend 84p    
1. Henning Pedersen med Alderslyst Rollo     Peter Svendsen Mi Roxa Xorba Coffee 82p  
2. Karl Frost med Mi Roca Xorba Cheik     Poul Erik Hansen Ocean 81p      
3. Henning Pedersen med Alderslyst Rosa     Torben Kenya 80p        
4. Peter Svendsen Mi Roca Xorba Coffee     Karsten Højhus Hugin 78p      
            Jeppe Mark Team Marlboro Emma 77p    
KMS d 23/6         Peter Svendsen Yenager Charlie 75p    
Vinder af unghunde                   
Jeppe Mark Team Marlboro Enzo     Vinder af Grisecup i Kreds32 d.2-11, 2019  
                       
Vinder af hvalpe fra 8 uger til 6 månder     Vi takker Vibeke og John for en fantastisk dag  
1.Karl Frost med Mi Roca Xorba Cheik                
2. Peter Svendsen Mi Roca Xorba Coffee     Vinder          
3. Henning Pedersen med Alderslyst Rollo     IPG III Mariette Brogaard Che De Roberta 97p  
4. Henning Pedersen med Alderslyst Rosa     IPG I Chalotte Damtoft Team Marborbo Aura 95p  
            10 mdr Karl Frost Mi Roca Xorba Cheik 94p    
Universalsieger d 22/23.6       IPG II Glen Jensen Team marlboro Karla 93p  
Vinder af unghunde        6 mdr Michael Aya 92p      
Jeppe Mark Team Marlboro Enzo     10 mdr Peter Svendsen Mi Roca Xorba Coffee 89p  
            IPG I Mariette Brogaard Che De Anika 87 p    
Vinder af hvalpe fra 8 uger til 6 månder     IPG I Chalotte Damtoft Team Marborbo Kaya 82p  
Karl Frost med Mi Roca Xorba Cheik     IPG I Pia Poulsen Che De Karo 81p    
            IPG I Søren Hegetoft Team Malboro Ysmin 80 p
            IPG I Peter Svendsen Mi Roca Xorba Bolivia 76p  
            IPG II Poul Erik Hansen Kratmosen ocaen 75p  
            IPG I Karsten Højhus Vom Hause Nomis The Hugin Cromusson 48P
Klik her for at få dit eget GoMINIsite